Matavfallsinsamlingen fortsätter
att öka – övrigt avfall minskar

Matavfallsinsamlingen ökar stadigt i samtliga SÖRAB-kommuner samtidigt som vi ser en dalande trend på hushållsavfallet och inkomna mängder på återvinningscentralerna. Helt i linje med avfallsplanens målsättningar.

Runt 40 procent av innehållet i soppåsarna består av matavfall. Näringen i matavfallet kan användas som gödningsmedel om man sorterar ut och behandlar detta separat. På kuppen kan vi även få biogas som kan användas som drivmedel. Bland SÖRAB-kommunerna har nu sex av nio kommuner kommit igång med insamling av matavfall hos hushållen. Samtliga erbjuder sedan ett antal år tillbaka Gröna linjen.

Gröna Linjen är insamling av matavfall från verksamheter och företag. Är du som restaurang, storkök, livsmedelsbutik etc med i Gröna Linjen utnyttjas ditt matavfall och blir till biogas och biogödsel istället för att förbrännas tillsammans med de andra hushållssoporna.

Mottagna mängder utsorterat matavfall,
inkl Gröna linjen, per kommun
Klicka på bilden för större storlek.


Lika glada som vi är för att matavfallet ökar, är vi för att hushållsavfallet och mängderna på återvinningscentralerna minskar. Varför kan vi bara spekulera i. Det är högst troligt att avfallsmängderna följer konjunkturcykeln, men vi vill ändå hoppas att det är ett trendbrott vi ser. I enlighet med avfallsplanen ska resurshushållning stimuleras för att minska avfallsmängderna. Avfall är en miljöbelastning. Vår livsstil gör att vi får mer och mer sopor per person och år. Dessutom ökar antalet invånare i kommunerna. Vi behöver konsumera ”smartare” för att det ska bli mindre sopor. Kanske har invånarna i SÖRAB-regionen insett detta.

Mottagna mängder återvinningscentraler, SÖRAB
Klicka på bilden för större storlek

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår