Regeringen gör översyn
av avfallsområdet

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. För SÖRAB-kommunerna, som är mitt uppe i att försöka ta fram det optimala avfallssystemet i regionen, kommer översynen väl till pass.

Översynen ska utgå från att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt, vara effektiv för samhället och enkel för konsumenter och andra användargrupper. Det ligger helt i linje med det övergripande målet i SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan År 2020 ska avfallshanteringen utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

- Vi vet att många tycker det är krångligt att sortera sopor. Vi vill att systemen ska bli bättre så att alla känner att det är lätt att sortera rätt, säger Ingrid Olsson, miljö-och utvecklingschef SÖRAB.

Avfall Sverige ser positivt på att utredningen ska utgå från resurs- och miljö. - En viktig aspekt borde också ingå, nämligen vikten av att minska avfallet och öka återanvändningen, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Utöver en översyn av hushållens avfall ingår en översyn av ansvaret för verksamheternas avfall, särskilt avseende hushållsavfallet, förpackningar och returpapper. Utifrån detta ska utredaren föreslå hur avfallshanteringen bäst bör utformas.

– Avfall Sverige välkomnar regeringens initiativ. Avfallshanteringen är i ständig utveckling och det är bra att producentansvaret nu ses över. Vi har redan tidigare föreslagit att ansvars- och rollfördelningen ses över. Motivet är att öka återvinningen och göra det enklare för hushåll och företag att bidra i miljöarbetet, fortsätter Weine Wiqvist,

I Avfall Sveriges skrivelse till Miljödepartementet (1 nov 2010) föreslås att regeringen ser över reglerna om producentansvar för förpackningar och returpapper. Producentansvaret har funnits i mer än 15 år, men fortfarande kvarstår betydande brister och problem. Därför är det hög tid att se över reglerna. Syftet bör vara att utveckla miljömålen och att göra det enklare för hushåll och företag att källsortera. Principen om förorenarens betalningsansvar ska vara vägledande. Det behövs en ny och tydlig ansvars- och rollfördelning för att råda bot på dagens brister.

Det finns i Sverige en stor potential att utveckla hushållens avfallshantering så att avfallet i större utsträckning kan användas som en resurs. Regeringens utredare ska därför också undersöka om det bör införas ytterligare styrmedel för att bättre möjliggöra utsortering av matavfall, farligt avfall, grovavfall och textilavfall.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2012.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår