Ny film för samhällsplanerare
har tagits fram

SÖRAB har på uppdrag av ägarkommunerna tagit fram en film som ska användas som diskussionsunderlag vid möten med planerare och exploatörer i kommunerna. Filmen visar på bra och dåliga exempel på avfallslösningar i olika miljöer.

Ett av huvudmålen i avfallsplanen är att människan ska vara i centrum. År 2020 ska avfallshantering utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och erbjuda den service som efterfrågas i syfte att uppfylla planens mål. Insamling och behandling ska vara anpassad så att arbetsmiljön för dem som hanterar avfallet är god.

Vi vill att avfallshanteringen ska vara en del i kommunernas planarbete och utgå från gemensamma riktlinjer vid ny- och ombyggnation. Därför har en ny film tagits fram för de som jobbar med samhällsplanering i kommunerna.

-Filmen är kort och kärnfull och ska vara lätt att titta på, berättar Carin Tullberg avfallsansvarig i Solna Stad som varit med i projektgruppen för filmen. Den är gjord så att man ska kunna pausa och föra en diskussion kring det som visas. Fokus är främst på kärl och underjordsbehållare.

Till filmen, som heter ”Plats för avfall – den tillgängliga behållaren”, kommer det att tas fram en anvisning med diskussionsunderlag. Vi räknar med att filmen ska bli tillgänglig under januari, men i vilken form filmen ska distribueras till kommunerna är ännu inte helt bestämt.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår