Skolkökspersonal i Sollentuna
diskuterade matsvinn

För andra året i rad bjöd Sollentuna Energi in skolkökspersonal under Europa minska avfallet-veckan till diskussion och kunskapsutbyte om matavfallsinsamling och arbetet med att minska svinnet. Att förebygga att matavfall uppstår är ett sätt att hushålla med pengar och miljö. Men var börjar man och hur gör man i praktiken? Vad har andra provat? Vad har gått bra och vad har gått mindre bra?

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som sedan 2009 pågått en vecka i november. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet. I Sollentuna bjöd Sollentuna Energi för andra året i rad in skolor och förskolor till ett seminarium för att prata om matsvinn och hur man tillsammans kan arbeta för att minska det.

På seminariet träffades kökspersonal från tre skolor, Maria Campbell från Sollentuna Energi, personal från Naturskolan samt Malin Söderlund från Miljö- och hälsoskyddsenheten i Sollentuna Kommun som berättade om sitt examensarbete med inriktning på problematiken kring matsvinn i skolor.

De som närvarade på seminariet berättade om sina upplevelser och tankar kring matavfall och matsvinn och hur de arbetar i köket. Alla ansåg att det genererades mer matsvinn från det som eleverna skrapar från tallriken än vad som uppkommer i köken vid tillagningen. Ett problem som diskuterades är att det är svårt att veta hur mycket mat som ska skickas ut till de olika avdelningarna eller till andra kök. De skolor som närvarade under seminariet jobbade alla på produktionskök och tyckte att de hade bra möjligheter till att ta tillvara på rester och kyla ner dem för att använda en annan dag. Det poängterades att det är viktigt att det inte kommer ut för mycket mat åt gången till serveringen eftersom den maten då inte kan användas igen utan överbliven mat måste slängas.

Det diskuterades även lite kring kommunens mål om minskat matsvinn och att alla inte vet att det finns ett mål och vad det innebär. Det efterfrågades tydligare handlingsplaner. Ett förslag är att dessa ska brytas ner så att det blir tydligare vad skolorna kan göra själva.

Kommunikation togs upp som en viktig fråga. Det är viktigt att pedagogerna, kökspersonalen och rektorerna kommunicerar och förstår varandra. Det är även viktigt att kommunikationen mellan miljö- och byggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden samt mellan kommunen och de enskilda skolorna fungerar.

Minnesanteckningar från seminariet »

Infoblad Matavfall och matsvinn i skolköken »


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår