Nyhetsbrev juni 2012

Matavfallet i fokus när nya delmål för 2013-2016 tagits fram

SÖRAB-kommunerna har en gemensam målbild över hur avfallshanteringen ska se ut år 2020. För att nå dit sätter vi upp delmål i fyraårsperioder. Vi är nu på väg mot period två och förslag till nya delmål för perioden 2013-2016 har tagits fram. Inte helt oväntat med ett fokus på matavfallet.
Läs mer »

Insamling av matavfall ökar stadigt i norrortskommunerna

Det kommer fokuseras ännu mer på matavfallet i regionen under nästkommande delmålsperiod. Men det betyder inte att SÖRAB-kommunerna har legat på latsidan vad gäller matavfallsinsamlingen. Mängderna ökar från både hushåll och restauranger/storkök etc.
Läs mer »

Lättare att göra rätt i flera kommuner med nya insamlingsmetoder

Många tycker att det är krångligt och obekvämt att sortera sopor. Vårt mål är att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och erbjuda den service som efterfrågas i syfte att uppfylla avfallplanens mål. Vi vill att systemen ska bli bättre så att alla känner att det är lätt att sortera rätt. Nu testas en ny typ av skåp för el-avfall i Sundbyberg.
Läs mer »

SÖRAB erbjuder återigen soplektioner i skolorna

SÖRAB genomförde förra året ett försök med att erbjuda soplektioner med en sopexpert ute i klassrummen på skolorna i ägarkommunerna. Det blev en succé! Vi är därför glada att kunna meddela att vi från höstterminen 2012 har en ny sopexpert på plats som längtar efter att få komma ut till barnen och lära dem allt om sortering och återvinning.
Läs mer »

Ny renhållningsentreprenör i Sollentuna och kundtjänst flyttar hem

Från den 1 juni 2012 sköer RenoNorden hämtning av hushållsavfall i Sollentuna. Samtidigt passade man på att ta hem kundtjänst och fakturering för avfall till Sollentuna Energi.
Läs mer »

Två miljoner fler lågenergilampor ska samlas in 2012

I höstas kom uppgifter om att uppskattningsvis 200 000 lågenergilampor varje år felaktigt lämnas i glasåtervinningen. Miljöministern tog då initiativ till ett möte med branschföreträdare om problemet och parterna har nu träffats för ett uppföljningsmöte för att presentera lösningar.
Läs mer »

Avfallsområdet prioriteras för att Sverige ska nå miljömålen

För att Sverige ska nå sina miljömål har regeringen fattat beslut om 13 nya etappmål som ska vägleda myndigheter, kommuner och näringsliv. Fyra områden prioriteras: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Dessutom har alla miljökvalitetsmål fått preciseringar.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår