Insamling av matavfall ökar stadigt i norrortskommunerna

Det kommer fokuseras ännu mer på matavfallet i regionen under nästkommande delmålsperiod. Men det betyder inte att SÖRAB-kommunerna har legat på latsidan vad gäller matavfallsinsamlingen. Mängderna ökar från både hushåll och restauranger/storkök etc.

I Sollentuna har man sorterat ut sitt matavfall sedan mitten på 90-talet. Kommunen hade 2011 målet att samla in 0,5 kilo matavfall per invånare och vecka. Det motsvarar 27 kilo per invånare och år och det nationella "Matmålet" på 35 %. Sollentunaborna nådde nästan hela vägen med 25 kilo insamlat matavfall per invånare.

Målet för 2012 kvarstår i Sollentuna på 27 kilo. Sollentuna Energi har tagit fram informationsmaterial såsom broschyr om matavfall, sorteringsanvisningar till soprummet och dekal till det bruna kärlet. Informationen på deras hemsida kan användas fritt t.ex. i medlemsblad och på föreningars hemsidor.

Allt fler solnabor och företagare väljer också att sortera sitt matavfall. Under 2011 samlades det in 40 % mer matavfall än under 2010 i Solna. Tack för maten!, hälsar Solna stad på sin hemsida.
Under år 2010 samlades 637 ton matavfall in från verksamheter och hushåll i Solna stad. Under 2011 samlades 892 ton in, vilket alltså är en ökning med 40 %.
Totalt i Solna finns 6645 ton matavfall som kan samlas in. Det betyder att det är 13 % av det som samlas in och kommunen konstaterar att vi har en lång väg kvar. Men bollen är i rullning och arbetet går vidare tack vare engagerade fastighetsägare och företagare i kommunen.

På Lidingö ökar antalet Biogastronomer som ansluter sig till Gröna linjen. 2011 var 30 stycken butiker, verksamheter och kursgårdar med och sorterade sitt matavfall. Även samtliga kommunala skolor sorterar ut sitt matavfall. Totalt samlades 263 ton in förra året på Lidingö.

I dagsläget är 42 stycken butiker, verksamheter och kursgårdar anmälda som Biogastronomer och lämnar sitt sorterade matavfall till Gröna linjen. Kommunen uppskattar att minst 355 ton matavfall kommer att samlas in i år.

I Järfälla strömmar anmälningarna till matavfallsinsamlingen in från småhusen. Kommunen har jobbat med en massiv informationskampanj med att få med så många invånare som möjligt på tåget. Tidigare har man tagit fram den uppskattade broschyren "Äppelskruttet" som riktar sig till småhus.

-Samma vecka som broschyrerna delas ut i ett nytt område anmäler sig cirka 10 -15 procent sitt intresse. Efter några veckor när miljöambassadörerna besökt abonnenterna med dörrknackning är siffran uppe i runt 30 -35 procent, berättar Robert Zelena projektledare på Järfälla kommun.
Nu har kommunen tagit fram en "Apelsin-broschyr" för information om utsortering av matavfall till flerbostadshusen, som ansluter sig till insamlingen.

- Det tar längre tid att knyta kontakt med flerbostadshusen, med att hitta utrymmen för kärlen m m, men positivismen och intresset är starkt, säger Robert Zelena. När vi är ute och träffar boendeföreningarna har vi även möjlighet att se över hela deras avfallshantering och erbjuda system som t.ex. "Farligt avfallsskåp".

Väsbyhem i Upplands Väsby har en plan för att under 2012-2014 införa matavfallsinsamling i sina fastigheter. Under 2012 ska drygt tusen lägenheter få möjlighet att sortera ut, de första började i mars.

Upplands Väsby kommun har tagit fram en ny broschyr till hushållen. Broschyren är en vägledning för hur hushållen på bästa sätt hanterar matavfallet och utrustningen. Du hittar broschyren på kommunens hemsida www.upplandsvasby.se.

Sundbyberg har som enda SÖRAB-kommun infört obligatorisk matavfallsinsamling hos hushållen. På det viset har man snabbt fått upp de insamlade mängderna. Förra året samlades 971 ton matavfall in i Sundbyberg (inkl Gröna linjen), vilket gör att kommunen placerar sig som god tvåa efter Sollentuna på insamlingstoppen i SÖRAB-regionen.

Som tidigare rapporterats har även bollarna satts i rullning vad gäller matavfallsinsamling i Danderyd, Täby och Vallentuna.

Vad händer med det insamlade matavfallet?
Det källsorterade matavfallet lämnas av sopbilen på Hagby i omlastningsstationen för matavfall. Därifrån körs en större mängd i en mer optimerad transport till behandlingsanläggningen i Uppsala. Matavfallet rötas och blir biogödsel och biogas. Biogödslet förs ut på åkermarken igen och biogasen används som bränsle i bussar.

Visste du att?

  • Om allt matavfall i Sverige sorteras ut och går till biogasproduktion, så kan 148 miljoner liter bensin ersättas. Detta motsvarar ett minskat utsläpp av koldioxid på hela 355 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 49 000 resor runt jorden med en vanlig bensindriven personbil.
  • Biogas från matavfall ger 85% lägre växthusutsläpp än bensin
  • På innehållet i en påse med rötat matavfall kan du köra 2,5 km med bil
  • På 1000 rötade bananskal kan du köra en bil ca 10 mil
 
  Insamlade mängder matavfalll 2011


Läs mer om Gröna linjen
Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår