Matavfallet i fokus när nya delmål för 2013-2016 tagits fram

SÖRAB-kommunerna har en gemensam målbild över hur avfallshanteringen ska se ut år 2020. För att nå dit sätter vi upp delmål i fyraårsperioder. Vi är nu på väg mot period två och förslag till nya delmål för perioden 2013-2016 har tagits fram. Inte helt oväntat med ett fokus på matavfallet.

I SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan finns åtta övergripande mål som ska vara uppnådda år 2020. Under resans gång jobbar vi mot ett antal delmål inom respektive målområde i treårsperioder. Den första perioden avslutas med innevarande år och våra första delmål håller nu på att följas upp. Förslag till nya delmål för perioden 2013-2016 har formulerats under våren och kommer att kommuniceras ut vid flera samråd under hösten.

Som en röd tråd genom förslaget till nya delmål kan man se att regionen är på frammarsch vad gäller matavfallet. Under flertalet av de övergripande målen finns förslag till delmål gällande just detta.

Ambitionen är att år 2016 ska minst 30 kilo matavfall per invånare och år samlas in. Det insamlade matavfallet ska hålla hög kvalitet och behandlas biologiskt för att producera biogas och växtnäring. Vi vill fånga upp mer av det matavfall som verkligen är avfall och som idag hamnar i soppåsarna, exempelvis potatisskal, äggskal, fiskrens och dylikt. Samtidigt finns även en ambition att minska det onödiga matsvinnet. Saker som egentligen skulle kunna ha ätits upp om man till exempel planerat sina inköp lite bättre eller tagit hand om middagsresterna.

År 2016 ska matsvinnet ha minskat med 10 kilo per invånare och år jämfört med 2012 och minst 50% av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen ska kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden. I Sverige slängs cirka 30 kilo* fullt ätbar mat per person och år. Då är inte det som slängs i slasken inräknat. I pengar motsvarar det ungefär en hel månads inköpta livsmedel. Det är onödigt - inte bara för ekonomin utan även för miljön, eftersom den miljöpåverkan som produktionen av maten medför då sker i onödan. Viktiga delmål som innebär stor positiv effekt för miljön.

Delmål finns även för att öka återanvändning och materialåtervinning samt en ännu säkrare hantering av farligt avfall. Genomgripande i hela avfallsplanen och alla mål är att människan sätts i centrum. Det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt!

Alla mål finner du på vår Avfallsplanesajt. http://avfallsplan.sorab.se/

Om du vill läsa mer om matsvinn:

*=Uppgift från Svenska MiljöEmissionsData (SMED), Rapport Nr 99, december 2011

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår