Nyhetsbrev mars 2012

SÖRAB-kommunernas avfallsplan går in i fas två

2012 är ett spännande år i avfallsplanens liv. Den första periodens delmål går ut och ska följas upp. Parallellt ska nya mål fram till år 2016 sättas. I mitten av januari samlades tjänstemän i SÖRAB-kommunerna och från SÖRAB för två inspirationsdagar inför årets utmaningar.
Läs mer »

Avfallsutredningen besökte Hagby

Regeringen beslutade den 30 juni 2011 att en särskild utredare ska göra en översyn av avfallsområdet. Syftet är att åstadkomma en avfallshantering som på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt är effektiv för samhället och enkel för konsumenter och andra användargrupper.
Läs mer »

Ny ÅVC på Lidingö snart verklighet

I år är det äntligen dags att sätta spaden i jorden för att bygga en bättre återvinningscentral på Lidingö.
Läs mer »

Ett steg närmare ny ÅVC i Sundbyberg

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Sundbyberg den 20 februari gällde en av punkterna en ny återvinningscentral i kommunen.
Läs mer »

Hushåll får testa matavfallsinsamling i Täby och Danderyd

Det är nu beslutat att utsortering av matavfall kan starta under år 2013 i Täby. Stadsbyggnadsnämnden gav vid sitt sammanträde den 13 december stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljer för hur test av insamlingen ska ske, anpassat för olika typer av bostadsområden och hushåll.
Läs mer »

5,50 kr per dag kostar det att bli av med dina sopor

Det kostar i genomsnitt 5,50 om dagen att få sina sopor hämtade och återvunna. Det visar en ny rapport från Avfall Sverige.
Läs mer »

Danderyd sänker avfallstaxan och inför nya insamlingsalternativ

Tekniska kontoret i Danderyd har reviderat och sänkt kommunens avfallstaxa. Orsaken är att invånarna slängt mer avfall än vad kommunen beräknat och därför har man fått in för mycket pengar eftersom man har vikttaxa. Beslut om den nya taxan fattas i kommunfullmäktige den 12 mars.
Läs mer »

Hårdare regler för gammal elektronik

Mindre byråkrati samtidigt som mer elektronikprylar samlas in och återvinns. Det är målet med det reviderade WEEE-direktivet som antogs av EU-parlamentet för några veckor sedan. Den nya lagen gör det också svårare att dumpa elskrot i fattiga länder.
Läs mer »

Svenskarna bäst på att el-återvinna

Brödrostar, strykjärn, mobiltelefoner, tv-apparater och batterier. Svenskarna är engagerade i sin elektronikåtervinning. En trend som syns tydligt i årets undersökning är kapselmaskinernas intåg i köken hemma hos folk. Den vanliga kaffebryggaren byts ut på liknande sätt som tjock-TVapparaterna när de plattare varianterna kom för några år sedan.
Läs mer »

Startskottet har gått för ett bättre samarbete vid länets återvinningsstationer

Den 23 januari träffades representanter för länets 26 kommuner för att diskutera det nya modellavtalet för samverkan kring insamling av återvinning av förpackningar och tidningar som tagits fram av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Avtalet är grunden och mötet är första steget i arbetet med att skapa bättre service, renare återvinningsstationer och ett smidigare samarbete mellan kommunen och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår