5,50 kr per dag kostar det att
bli av med dina sopor

Det kostar i genomsnitt 5,50 om dagen att få sina sopor hämtade och återvunna. Det visar en ny rapport från Avfall Sverige.

2010 betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 2 000 kr för att få sitt hushållsavfall hämtat. Det är en ökning med 1,5 procent sedan 2009, då avgiften var 1 970 kr. Den genomsnittliga prisökningen under samma period var 2,3 procent. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i medeltal 1 240 kr per lägenhet.

Taxan för hämtning av hushållsavfall baseras vanligen på kärlets storlek och på hämtningsintervall. Olika typer av miljöstyrande taxa kan användas för att styra över mer avfall till återvinning. Exempel på det är viktbaserad avgift eller differentierade avgifter för att stimulera utsortering av matavfall. 29 kommuner tillämpar vikttaxa och avfallsavgiften var i genomsnitt 1 820 kr per år i dessa kommuner.

71 procent av Sveriges kommuner anlitar entreprenör för insamling av kärl- och säckavfallet, medan 29 procent utför insamlingen i egen regi. De flesta entreprenörerna är privata företag. I de fall insamlingen sker med entreprenör är avgifterna för villor i genomsnitt något dyrare, 2 020 kr, jämfört med om insamlingen görs i egen regi, 1 940 kr.

53 procent, eller 160, av kommunerna har någon form av separat insamling av matavfall. I vissa kommuner är det bara en liten andel av hushållen alternativt restauranger och storkök. I andra kommuner har merparten matavfallsinsamling.
– Matavfallsinsamling är ett prioriterat område och kommunerna arbetar hårt med att bygga upp insamlingen av matavfall. Det är en stor omställningsprocess som tar tid, men landets kommuner är på god väg att uppfylla miljömålen, säger Jenny Westin, Avfall Sveriges expert på taxor och statistik.

I kommuner där mer än hälften av hushållen samlar in avfallet som en blandad brännbar fraktion, är den årliga avfallsavgiften för villahushåll i genomsnitt 1 895 kr. I kommuner där fler än hälften av hushållen har matavfallsinsamling är den genomsnittliga avgiften något dyrare, 2 165 kr. –?Att behandla matavfall är en kostsam process. Kostnaden är större än vad man får betalt för att sälja biogasen, säger Jenny Westin.

Man kan se stora skillnader mellan vad villaägarna i olika kommuner får betala för sophämtningen. I Lidköping är den genomsnittliga årskostnaden 1 090 kronor medan den i Kils kommun är nästan tre gånger så hög med 3 177 kronor. –?Det är stora skillnader på vad som ingår i avgiften. I en del kommuner kan det till exempel ingå hämtning av grovavfall och mat¬avfall, säger Jenny Westin.

SÖRAB-kommunerna ligger på ett spann mellan 1 050 kr till 2 812 kr, där Solna har den billigaste taxan och Lidingö den dyraste.

Lär mer i rapporten ”Avfallsavgifter 2010. Insamling och behandling av hushållsavfall – former och utförande”.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår