Avfallsutredningen besökte Hagby

Regeringen beslutade den 30 juni 2011 att en särskild utredare ska göra en översyn av avfallsområdet. Syftet är att åstadkomma en avfallshantering som på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt är effektiv för samhället och enkel för konsumenter och andra användargrupper.

Översynen ska främst omfatta utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens avfall, men även vissa delar av näringslivets avfall ingår i uppdraget. Särskild utredare är Lars Ekecrantz. Sekretariatet består av Anna Sanell, Jon Löfdahl och Ida Mohlander. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2012. En expertgrupp finns knuten till utredningen. Weine Wiqvist från kommunernas intresseorganisation Avfall Sverige finns med i den gruppen.

Efter inbjudan från SÖRAB kom utredaren med sekretariat till SÖRAB och Hagby återvinnings-anläggning i mitten av februari. Vi fick då tillfälle att i ett mer praktiskt exempel berätta hur våra kommuner planerar och arbetar för att nå uppsatta mål genom avfallsplanearbetet.  Vår VD Per Nilsson redogjorde för hur SÖRAB-samarbetet fungerar mellan kommuner och med hjälp av många samarbetspartner och entreprenörer. Kristina Sjöblom från Sollentuna förvånade utredningen när hon berättade att Sollentuna haft separat insamling av matavfall sedan början av 90-talet. Kartläggningen över fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar väckte också utredningens intresse.

Under besöket fick vi tillfälle att diskutera flera av de frågor som utredningen nu överväger. Vi fick också möjlighet att framföra synpunkter som våra politiker skickade med oss från SÖRABs styrelsemöte. Bl.a. önskemålet att kunna erbjuda kommuninvånarna ett samlat och kundanpassat insamlingssystem som tillgodoser såväl miljö- och resursaspekter som de hygieniska aspekterna som är grundpelaren i renhållningsarbetet. Man vill heller inte vara den som sitter med Svarte Petter när alla andra tagit sitt.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår