Hushåll får testa matavfalls-insamling i Täby och Danderyd

Det är nu beslutat att utsortering av matavfall kan starta under år 2013 i Täby. Stadsbyggnadsnämnden gav vid sitt sammanträde den 13 december stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljer för hur test av insamlingen ska ske, anpassat för olika typer av bostadsområden och hushåll.

Under året har en bred politisk styrgrupp fått sätta sig in i olika insamlingssystem för hushållsavfall. Syftet har varit att få tillräcklig kunskap för att fatta beslut om förlängning av nuvarande avtal i relation till de mål som finns i Sverige och i kommunen.

Ett mål som diskuterats är det om att samla in minst 10 procent av hushållens matavfall senast år 2012 bland norrortskommunerna. Sedan några år tillbaka kan företag och verksamheter sortera ut matavfallet via tjänsten "Gröna Linjen", vilket ligger i linje med det nationella målet om att 35 procent av matavfall ska sorteras ut i Sverige. Syftet med att sortera ut matavfallet är att det ska bli biogas och att resten från produktionen ska återföras till åkermark. Detta är bättre för miljön än att låta matresterna gå till förbränning.

Anledningen till att kommunen vill testa insamling i olika områden är att systemet ska vara anpassat för olika hushåll och att man vill hinna utvärdera innan nytt avtal ska vara klart till den 1 april år 2015. Erfarenheter från andra kommuner i Sverige visar också att nytt insamlingssystem kräver stora informationsinsatser för att kvaliteten ska bli bra, både på tjänsten och på materialet som samlas in.

Danderyds kommun har tagit ett liknande beslut och kommer att erbjuda ca 1 600 småhus och 17 st flerbostadshus möjlighet att sortera ut matavfall på försök. Matavfallsförsöket beräknas pågå i minst två år fram tills nästa upphandling.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår