SÖRAB-kommunernas
avfallsplan går in i fas två

2012 är ett spännande år i avfallsplanens liv. Den första periodens delmål går ut och ska följas upp. Parallellt ska nya mål fram till år 2016 sättas. I mitten av januari samlades tjänstemän i SÖRAB-kommunerna och från SÖRAB för två inspirationsdagar inför årets utmaningar.

Under dessa två inspirationsdagar föreläste bl a Jan-Olov Sundqvist från IVL Svenska Miljöinstitutet om Hållbar Avfallshantering. Något som Sundqvist egentligen skulle vilja kalla för ”Resurshantering i ett hållbart samhälle”. Enligt Sundqvist är det den odlingsbara marken som är den viktigaste resursen i det hållbara samhället. Olika slags styrmedel diskuterades och Sundqvist menar att man får det bästa resultatet miljömässigt på lång sikt om man också har med ekonomiska och sociala aspekter.

Christina Jonsson från Naturvårdsverket berättade om den Nationell avfallsplanen (2012-2017) och det avfallsförebyggande programmet som ska få avfallet att lyfta i avfallshierarkin. Matavfall och textilier är prioriterade områden. Naturvårdsverket uppmanar kommunerna att bl a samarbeta med aktörer som tar emot begagnade produkter och erbjuda dem platser för insamling.

Jessica Carragher Wallner från Kairos Future gav en spännande bild av hur framtiden kommer att te sig utifrån hennes trendspaningar. Det kommer bli ett ökat fokus på hållbarhet och människorna kommer uppleva ökad tidsbrist. Avfallshantering är och kommer förbli en hygienfaktor, som bara ska fungera. Invånarna kommer ställa ökade krav på bekvämlighet. Kunderna köper en funktion, det blir mindre fokus på teknisk lösning.

Brainstorming i grupper visade ganska tydligt att två frågor är viktiga för kommunerna att jobba med under kommande år; matavfallet och avfallsminimering. SÖRAB-regionen kliver allt högre upp på avfallstrappan och den ambitionen verkar vara nationell.

Under våren 2012 kommer enkätundersökningar hos hushållen och plockanalyser på avfall genomföras för att jämföras med liknande undersökningar från 2009. Därefter kommer nya delmål för perioden 2013-2016 att processas fram.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår