Startskottet har gått för ett
bättre samarbete vid länets
återvinningsstationer

Den 23 januari träffades representanter för länets 26 kommuner för att diskutera det nya modellavtalet för samverkan kring insamling av återvinning av förpackningar och tidningar som tagits fram av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL). Avtalet är grunden och mötet är första steget i arbetet med att skapa bättre service, renare återvinningsstationer och ett smidigare samarbete mellan kommunen och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Det är ingen hemlighet att det till och från är skräpigt vid länets återvinningsstationer. Det leder till klagomål och kritik från närboende liksom till att det slängs annat avfall, även utanför behållarna. På andra håll är det kommunernas svårigheter att hitta och anvisa lämplig mark för stationer som vållar problem och långdragna förhandlingar mellan parterna. En bidragande faktor har hittills varit att lagstiftningen ibland tolkas olika och att vissa frågor på grund av brister i samarbete då faller mellan stolarna.

– Våra kommuninnevånare vill ha välstädade och återvinningsstationer som töms ofta. Jag tror att det nya modellavtalet mellan KSL och FTI ger bra förutsättningar för att vi skall få en bättre service, renare och trevligare återvinningsstationer, säger Anders Ekegren, ordförande för KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning.

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har under 2010-2011 lett förhandlingarna om ett avtal för en ny modell för samverkan med FTI, med hjälp av Stockholmsregionens avfallsråd, STAR. Syftet med avtalet är att på ett konstruktivt sätt skapa förutsättningar att lösa olika frågor som kan uppkomma kring insamlingssystemet som drivs av FTI.

Det nya samverkansavtalet som parterna nu enats om skapar goda förutsättningar för bättre samarbete mellan kommuner och FTI. På mötet delgav FTI deltagarna även sin vision för framtida återvinningsstationers utformning där ambitionen är att vara den goda grannen, en granne som alla vill ha nära sig.

– Vårt gemensamma mål är hela, rena och snygga återvinningsstationer. Eller som det uttrycks i direktiven den pågående avfallsutredningen; hanteringen ska vara resurseffektiv och miljömässig, effektiv för samhället och enkel för konsumenter. Med det nya avtalet tar vi redan nu ett stort steg mot att förbättra samarbetet om det viktiga samhällsuppdrag vi gemensamt med länets kommuner har ansvar för säger Kent Carlsson vd FTI.

För ytterligare information:

Kent Carlsson
VD, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 12
Mobil: 0705-631 456
E-post: kent.carlsson@ftiab.se

Anders Ekegren
Ordförande i KSL:s Miljö- och samhällsutvecklingsberedning
Mobil: 070-605 24 18
E-post: anders.ekegren@solna.se 

Said Ashrafi
Senior handläggare, Kommunförbundet Stockholms Län
Tel: 08 615 94 12
Mobil: 073-9179412
E-post: said.ashrafi@ksl.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår