Nyhetsbrev november 2012

Vad slänger invånarna i SÖRAB-regionen i soppåsen?

Strax före sommaren genomfördes en stor plockanalys av soppåsar från samtliga SÖRAB-kommuner. Detta görs vart fjärde år för att följa upp hur arbetet mot målen i ägarkommunernas gemensamma avfallsplan går. Ha det skett några förändringar under fyra år? Hur långt har vi kvar till måluppfyllelse? I årets analys kan vi glädjande konstatera att mängden hushållsavfall minskat, men det finns fortfarande ruskigt mycket mat och förpackningar kvar i soppåsarna.
Läs mer »

Förslag till nya delmål för perioden 2013-2016 ställs ut

Nu ställs förslag till delmål för perioden 2013-2016 i avfallsplanerna för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna ut.
Läs mer »

Kommunernas kommunikatörer slog sina kloka huvuden ihop kring avfallsplanens föreslagna nya delmål

För att kunna nå de mål som SÖRAB-kommunerna satt upp i sin gemensamma avfallsplan krävs nya insamlingssystem men också nya beteenden hos invånarna. Att ändra beteenden är inte helt enkelt, men är inte omöjligt med hjälp av kommunikation. SÖRAB bjöd in kommunernas proffs på detta till en halv dags workshop för att se hur vi kan hjälpa varann att uppfylla målen.
Läs mer »

SÖRAB drar igång stor matsvinnstävling mellan skolorna i regionen

Vecka 47 är det återigen dags för Europa minskar avfallet. Veckan då flera länder i Europa arbetar för att göra folk uppmärksamma på de ofantliga mängder avfall som vi lämnar bakom oss varje år. Tusentals projekt genomförs i syfte att minska avfallsmängderna. SÖRAB fokuserar i år på matsvinnet och drar igång en megastor tävling för alla skolor i SÖRAB-kommunerna.
Läs mer »

Ny populär skolinformatör lär barnen om återvinning

Det är ett stort sug efter sopiga lektioner bland regionens skolor. SÖRABs nya skolinformatör har redan hunnit träffa över 800 elever den här terminen.
Läs mer »

Nu är det lättare att återbruka i norrort

Har du saker som du bara vill bli av med, men som egentligen är fullt användbara och fina? När du åker till SÖRABs återvinningscentraler (ÅVC) för att göra dig av med det du tröttnat på, finns det möjligheter att skänka de där sakerna till olika secondhandorganisationer. Kanske kan dina gamla grejer glädja någon annan. Vi kallar det för Återbruk.
Läs mer »

Matavfallsinsamling snart i alla SÖRAB-kommuner

Täby och Vallentuna är sist ut av SÖRAB-kommunerna med matavfallsinsamling för hushållen. I Täby kommer ett försök genomföras i ett område nästa år och i Vallentuna har man gjort en utredning kring insamlingssystem för matavfall innan ärendet kan tas upp i fullmäktige för beslut.
Läs mer »

Examensarbete: "Varför upplevs tvekan inför en anslutning till matavfallsinsamling i Solna? - En kvalitativ studie ur ett fastighetsägarperspektiv"

Författare: Linnéa Thunberg, Stockholms Universitet, 2012
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna stad och har som syfte att undersöka varför vissa styrelser i bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare känner tvekan kring att ansluta sin fastighet till matavfallsinsamlingen samt vad för faktorer som spelar in för att de skulle överväga en anslutning till matavfallsinsamlingen. Resultatet ska kunna vara till hjälp i kommunens utformande av det fortsatta arbetet med matavfallsinsamling.
Läs mer »

Examensarbete: "Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun - för miljömässiga, hälsomässiga och ekonomiska vinster"

Författare: Malin Söderlund, Stockholms Universitet, 2012
I dagens samhälle uppkommer stora mängder avfall och mängderna ökar ständigt vilket påverkar miljön negativt. En stor del av avfallet består av matsvinn vilket uppkommer i alla led av livsmedelskedjan. Att minska matsvinnet är därför en viktig del i arbetet mot en minskad miljöpåverkan och det är också detta som är utgångspunkten för denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att belysa problemet med matsvinnet i skolorna i Sollentuna kommun samt komma med förslag på åtgärder för att minska matsvinnet.
Läs mer »

Regeringen satsar på minskat matsvinn

I Sverige slängs cirka 1 miljon ton mat per år i livsmedelskedjan. Hushållen står för den absolut största delen med 674 000 ton, varav 239 000 ton är helt onödigt matsvinn. Det motsvarar cirka 25 kg mat per person och år som borde ha ätits upp. Totalt slänger vi ca 100 kg matavfall per person. Det är nästan hälften av mängden i soppåsen.  Regeringen har nu avsatt pengar för att minska resursslöseriet.
Läs mer »

Kommunerna får insamlingsansvaret för förpackningarna och tidningarna

Sopsorteringen ska bli enklare och mer effektiv. Det är förhoppningen i den statliga utredningen som föreslår att landets kommuner ska ta över ansvaret även för insamlingen av förpackningar och tidningar, inte bara hushållsavfallet som idag.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår