Kommunerna får insamlings-
ansvaret för förpackningarna
och tidningarna

Sopsorteringen ska bli enklare och mer effektiv. Det är förhoppningen i den statliga utredningen som föreslår att landets kommuner ska ta över ansvaret även för insamlingen av förpackningar och tidningar, inte bara hushållsavfallet som idag.

Avfallsutredaren, Lars Ekecrantz, säger att dagens system gör det svårt för konsumenterna att sortera sitt avfall. Han vill ha ett bekvämare system som är mer fastigheternära.

– Jag tror att det kommer att bli bättre för den enskilde i och med att du slipper gå till två ställen för att bli av med ditt dagliga hushållsavfall.

Dagens sopsortering spretar åt för många olika håll, något som både konsumenter och miljön förlorar på, enligt avfallsutredningen som nu har lämnats över till regeringen.

Det som utredaren Lars Ekecrantz har tagit fasta på är att insamlingen av sopor är ineffektiv och svår att få grepp om. I många fall är den dessutom krånglig för hushållen, som i de extrema fallen tvingas gå till olika sorteringsstationer för att göra sig av med sitt avfall.

Med kommunerna som huvudansvariga för insamlingen ska sorteringsstationerna hamna närmare hushållen, hoppas avfallsutredaren Ekecranz.

Kommunerna välkomnar utredningens förslag. Weine Wiqvist, vd för avfall Sverige, som är kommunernas expertorgan för avfall och återvinning, tycker lösningen är bra för landet.

– Det har varit väldigt olika system, det har framför allt varit en otillräcklig service och det har varit en dålig samordning. Nu rättas det till med det här förslaget och det tycker vi är bra.

Den 11 oktober ordnade Miljödepartementet ett informationsmöte med miljöminister Lena Ek om Avfallsutredningen mot bakgrund av att den nu lämnats ut på remiss. Remisstiden går ut den 21 december. Vid mötet deltog ett sextiotal personer varav de flesta företrädde olika näringslivsintressen. Endast ett fåtal kommuner hade anslutit.

Diskussionen kom att domineras av frågor kring huvudförslaget om att insamlingen av förpackningar och returpapper fortsättningsvis ska vara en del av kommunens avfallsansvar. Näringslivet framförde kända kritiska synpunkter. Avfallsutredaren Ekecrantz kommenterade näringslivets kritik genom att konstatera att hans huvudförslag kommer att göra saker bättre, enklare och tydligare.

Kommunerna, genom SÖRABs Ingrid Olsson, tog sin utgångspunkt från medborgarnas perspektiv och underströk att det nu krävs förändring för att bygga vidare för en hållbar avfallshantering.

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, bemötte Skogsindustrins och andras kritik med att kvalitetskraven kommer att uppfyllas, precis som nu, att övergången kommer att gå smidigt, eftersom det ligger i kommunernas intresse, och att ingångna avtal kommer att respekteras.

Avfall Sverige tydliggjorde att förslaget om förpacknings- och tidningsinsamling ska ses tillsammans med förslag om att avreglera det så kallade jämförliga hushållsavfallet, som näringslivet krävt i många år. Marknaden kommer kanske inte att ha förmåga att lösa denna uppgift i hela Sverige och därför behövs troligen någon sorts samhällsansvar i botten.

Miljöminister Lena Ek avslutade sammankomsten med att trycka på behovet av bättre resurshushållning och att konsumenternas engagemang är nyckeln i många avseenden.

Källor: Sveriges Radio 29 augusti 2012 (Ekot)

Avfall Sveriges webbsida

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår