Matavfallsinsamling snart i
alla SÖRAB-kommuner

Täby och Vallentuna är sist ut av SÖRAB-kommunerna med matavfallsinsamling för hushållen. I Täby kommer ett försök genomföras i ett område nästa år och i Vallentuna har man gjort en utredning kring insamlingssystem för matavfall innan ärendet kan tas upp i fullmäktige för beslut.

Gribbylund inklusive Löttingelund blir första området i Täby som får börja med utsorteringen av matavfall nästa år. Cirka 3000 hushåll i villa och flerbostadshus kommer att få möjligheten.
Alla fastighetsägare som står för abonnemanget kommer att få ett brev med detaljerad information. Förutom brev kommer fasta informationsmöten att hållas under hösten, men Täby kommun erbjuder även besök hos föreningar med gemensam hämtning för att prata om återvinningen.

Vallentuna kommun har under året genomfört en utredning för att ta fram underlag för beslut om ett eventuellt införande av matavfallsinsamling i kommunen. Utredningen lyfter fram för- och nackdelar med olika insamlingsmetoder samt uppskattar kostnaderna för den föreslagna insamlingsmetoden. Kommunen har även genomfört flera inventeringar av avfallshanteringen hos verksamheter samt bostadrättsföreningar och samfälligheter. Man har även gjort en inventering av hushållskomposter. Syftet med dessa inventeringar var att få en bild om avfallshanteringen fungerar tillfredställande. I rapporterna framförs flera önskemål om att kommunen ska förbättra återvinningsmöjligheterna och införa matavfallsinsamling. Ärendet om införande av matavfallinsamling kommer troligtvis tas upp i fullmäktige under hösten.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår