Examensarbete: "Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun - för miljömässiga, hälsomässiga och ekonomiska vinster"

Malin Söderlund, Stockholms Universitet, 2012

I dagens samhälle uppkommer stora mängder avfall och mängderna ökar ständigt vilket påverkar miljön negativt. En stor del av avfallet består av matsvinn vilket uppkommer i alla led av livsmedelskedjan. Att minska matsvinnet är därför en viktig del i arbetet mot en minskad miljöpåverkan och det är också detta som är utgångspunkten för denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att belysa problemet med matsvinnet i skolorna i Sollentuna kommun samt komma med förslag på åtgärder för att minska matsvinnet.

För att göra detta har en pilotstudie genomförts på fyra skolor i kommunen där rektorer, kökschefer, lärare och elever harmedverkat.

Vid undersökningens studie framkom det att fokus i tidigare studier har varit på de delar av livsmedelskedjan där maten serveras och äts men även bör beaktas där den tillagas. Det matsvinn som uppkommer kallas serveringssvinn, tallrikssvinn och beredningssvinn. Det senare dock inte i lika stora mängder. Det framkom också att det finns flera olika orsaker till matsvinnet i dessa olika delar.

Generellt kan sägas att det är en brist på kunskap och medvetenhet i skolorna idag, vilket gör att det inte finns något engagemang hos de olika aktörerna. Andra faktorer som påverkar serveringssvinnet är överproduktion, systemen för frånvarorapportering och servering av filmjölk och soppa.

Förslag till åtgärder för att minska serveringssvinnet är bland annat att:

  • omvandla mottagningskök till produktionskök,
  • se över planeringen för att inte överproducera samt
  • ta bort filmjölken och soppan som alternativ lunch.

De faktorer som har visats påverka tallrikssvinnet är bland annat kvaliteten på maten, miljön i matsalen samt hur mycket tid eleverna har på sig för att äta.

De åtgärder som kan vidtas för att minska tallrikssvinnet är:

  • att se över schemaläggningen,
  • minska ljudvolymen samt
  • förbättra kvaliteten på maten.

De åtgärder som vidtas behöver ske både på lokal och central nivå och det är viktigt att se till helheten i skolans verksamhet för att skapa förändring. Genom att vidta åtgärder som dessa kan mängden matsvinn minska vilket bidrar till en mer begränsad påverkan på miljön. Förutom miljömässiga vinster kan även ekonomiska och hälsomässiga vinster uppnås.

Hela ex-jobbet kan du ladda ner här >>

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår