Regeringen satsar på
minskat matsvinn

I Sverige slängs cirka 1 miljon ton mat per år i livsmedelskedjan. Hushållen står för den absolut största delen med 674 000 ton, varav 239 000 ton är helt onödigt matsvinn. Det motsvarar cirka 25 kg mat per person och år som borde ha ätits upp. Totalt slänger vi ca 100 kg matavfall per person. Det är nästan hälften av mängden i soppåsen.  Regeringen har nu avsatt pengar för att minska resursslöseriet.

Under tre år från och med 2013 ska Livsmedelsverket tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket driva ett projekt bestående av tre delar:

- Kartläggningar av matavfall och matsvinn i primärproduktionen, och analyser av orsaker till matsvinn i alla led samt lyfta fram konkreta åtgärdsförslag för att minska svinnet.

- En kampanj riktad till hushållen om bland annat ekonomiska- och miljömässiga vinster med att minska matsvinnet.

- Initiera och genomföra nationella dialoger och workshops med inriktning på goda exempel på åtgärder för att inskamatsvinnet men även lyfta fram bra exempel på hur man bättre kan utnyttja de oundvikliga matavfallet för att öka biogasproduktion.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår