Vad slänger invånarna i
SÖRAB-regionen i soppåsen?

Strax före sommaren genomfördes en stor plockanalys av soppåsar från samtliga SÖRAB-kommuner. Detta görs vart fjärde år för att följa upp hur arbetet mot målen i ägarkommunernas gemensamma avfallsplan går. Ha det skett några förändringar under fyra år? Hur långt har vi kvar till måluppfyllelse? I årets analys kan vi glädjande konstatera att mängden hushållsavfall minskat, men det finns fortfarande ruskigt mycket mat och förpackningar kvar i soppåsarna.

Regionmässigt kan vi se att mängden hushållsavfall har minskat från 236 kg/invånare till 212 kg/invånare under de senaste fyra åren. Sundbyberg har haft den största minskningen från 232 kg/inv till 197 kg/inv.

Av de 212 kg som varje invånare slänger i soppåsen på ett år är 97 kg matavfall. Matavfallsinsamlingen håller på att byggas ut för fullt i regionen. I snitt samlas det idag in 11,75 kg/inv bland SÖRAB-kommunerna. För att nå avfallsplanens mål om 35% insamlat matavfall betyder det att vi måste ligga på 34 kg/inv. Kommunerna har kommit olika långt med sin matavfallsinsamling och Sundbyberg, som har ett obligatoriskt insamlingssystem, samlar in mest matavfall per invånare med 24,56 kg. De är tätt följda av Sollentuna på 23,74 kg/inv som har samlat in matavfall sedan mitten av 90-talet.

Dyker vi ner djupare i soppåsarna ser vi att andelen plastförpackningar i snitt har ökat från 6,95% till 8,85% i flerbostadshus och från 7,34% till 9,47% i enbostadshus. Gör vi ett nedslag i t ex Danderyd får vi via Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) statistik reda på att där samlas det in 3,09 kg plastförpackningar/inv i deras återvinningsstationer, medan vi kan se att det finns 18 kg plastförpackningar/inv kvar i soppåsarna. Motsvarande siffror för t ex Täby är 1,32 kg plastförpackningar/inv insamlat via FTI men 21 kg/inv finns kvar i soppåsarna.

Liknande förhållanden kan redovisas gällande pappersförpackningar. I t ex Danderyd samlas 8,89 kg pappersförpackningar/inv in via FTI och 12,6 kg finns kvar i soppåsen. I Upplands Väsby samlas 8,96 kg pappersförpackningar/inv in via FTI och 24,2 kg finns kvar i soppåsen.

Via Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer samlas det totalt in 27 kg förpackningar och 40 kg tidningar per invånare och år i SÖRAB-regionen. Det innebär att det är knappt 25% av den totala sopmängden som sorteras ut och materialåtervinns. Vi ska upp till 50% år 2020 enligt avfallsplanen. 47 kg förpackningar och tidningar finns kvar i soppåsarna. Dem måste vi komma åt för att kunna nå målet! För det krävs förmodligen nya insamlingssystem och mycket information till invånarna, vilket är något vi kommer prioritera under de kommande fyra åren.

Farligt avfall och elektronik ska överhuvudtaget inte finnas i en soppåse. Andelen som hittats under plockanalysen är förhållandevis låg, men indikerar att det kan finnas drygt 600 kg farligt avfall och el-avfall i soppåsarna från SÖRAB-regionen på ett år, och det är 600 kg för mycket. 2016 föreslås den siffran vara nere på noll.

Rapport från plockanalysen 2012 hittar du här >>

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår