Nyhetsbrev december 2013

Förslag om kvittningssystem mellan länets ÅVCer

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) arbetar med att ta fram ett förslag om hur hushållen kan få välja lämpligaste återvinningscentral inom länet och samtidigt neutralisera de ekonomiska effekterna mellan kommunerna med ett s.k. kvittningssystem. SÖRAB ställer sig positiva till ett sådant kvittningssystem, men anser att många praktiska frågor måste utredas och lösas innan ett sådant beslut kan tas.
Läs mer »

460,3 kg hushållsavfall per person 2012

Den totala mängden behandlat hushållsavfall var förra året 4 398 680 ton, en ökning med 1,1 procent från 2011 enligt Avfall Sveriges samlade statistik. Utslaget per person i blir det 460,3 kg.
Läs mer »

Återvinningen av förpackningar måste öka

Återvinningen av förpackningar ökade något under 2011, enligt siffror från Naturvårdsverket. Men ökningen var inte tillräcklig. Naturvårdsverket menar att materialåtervinningen måste öka om Sverige ska klara miljömålen.
Läs mer »

Kretsloppspropositionen ytterligare försenad

Uppgifter som lämnats från Miljödepartementet innebär att den aviserade propositionen om avfalls- och kretsloppsfrågor blir försenad ytterligare och knappast kommer förrän efter årsskiftet.
Läs mer »

Ingrid Olsson går i pension med flaggan i topp

Eldsjälen Ingrid Olsson som har varit verksam i SÖRAB i 25 år, senast som planering- och kommunikationschef, gick i pension i september. Hon har hela tiden drivit avfallsfrågorna i regionen och även på nationell nivå med stort engagemang. I november blev hon prisad på Återvinningsgalan.
Läs mer »

Återvinning av textil – pilotprojekt på Hagby ÅVC

Konsumtionen av textil ökar och därmed också det textila avfallet. Textil är en komplex produkt som kräver mycket energi, vatten och kemikalier vid tillverkning. Det finns därför en stor miljönytta i att använda resurserna på ett optimalt sätt. Nu genomför SÖRAB ett pilotprojekt på Hagby ÅVC tillsammans med Human Bridge, där textilier sorteras ut för att återvinnas.
Läs mer »

Remake-workshop lockade många i Väsby under Europa Minskar Avfallet-veckan

Vecka 47 genomfördes ”Europa minskar avfallet” för femte året i rad. Över hela Europa arbetade lokala krafter för att öka kunskapen om vad vi kan göra för att minska mängden avfall. SÖRABs ägarkommuner arbetar sedan ett par år tillbaka långsiktigt tillsammans för att minska avfallsmängderna.
Läs mer »

Kraftvärmeanläggning planeras inom Hagbyområdet

För att stärka energiproduktionen i Stockholmsregionen, planerar Täby kommun tillsammans med E.ON för en kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet. Med förnybara och återvunna bränslen ska el och värme produceras.
Läs mer »

Närmare en ny ÅVC på Lidingö

Placeringen av en ny återvinningscentral, ÅVC, på Lidingö har varit en utdragen process. Diskussionerna mellan SÖRAB och Lidingö stad har pågått i snart tio år och försenats av flera överklaganden. Nu har vi kommit ett steg närmare en etablering.
Läs mer »

Projekt: Klimatsmarta Järfällabor

Under 2014 kommer ett antal hushåll i Järfälla att få lära sig hur de kan leva mer klimatsmart. Tillsammans med Järfälla kommun och samarbetspartners kommer de få vara med på föreläsningar, genomföra uppdrag, bli coachade samt få inspirera andra kommuninvånare att bli klimatsmarta.
Läs mer »

Ny miljöstyrande avfallstaxa i Järfälla 2014

Järfälla kommun har en ny avfallstaxa från 1 januari 2014. Avfallstaxan är miljöstyrande och ger en lägre grundavgift till hushåll som sorterar ut matavfall, el-avfall och farligt avfall. Dessa fraktioner hämtas avgiftsfritt.
Läs mer »

Kvartersnära återvinningscentraler snart i Sverige

Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral på liten yta som börjar etableras i Norden. VA SYD, Avfall Sverige och Sysav har genomfört ett projekt med hjälp av konsultföretaget Tyréns och tagit fram en nationell vägledning för hur kvartersnära återvinningscentraler kan förverkligas i Sverige.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår