Återvinningen av förpackningar måste öka

Återvinningen av förpackningar ökade något under 2011, enligt siffror från Naturvårdsverket. Men ökningen var inte tillräcklig. Naturvårdsverket menar att materialåtervinningen måste öka om Sverige ska klara miljömålen.

– Sverige kommer att få svårare att klara flera av miljömålen om vi inte ökar materialåtervinningen, säger Staffan Ågren som håller i statistiksammanställningen på Naturvårdsverket.
– Allra viktigast är framförallt att förebygga avfall och återanvända produkter så mycket som möjligt.

1,3 miljoner ton förpackningar användes i Sverige 2011. 58 procent av dessa materialåtervanns och blev till nya förpackningar eller andra produkter, medan 23 procent gick till energiåtervinning.

Materialåtervinningen är fortfarande högst för glasförpackningar med 92 procent. 76 procent av förpackningarna av papper, papp, kartong och wellpapp gick till materialåtervinning, det nationella målet är 65 procent. 28 procent av plastförpackningarna materialåtervinns, vilket är bättre än tidigare, men under målet på 30 procent. Materialåtervinningen av metallförpackningar är på 69 procent, strax under det nationella målet 70 procent. Siffrorna för små dryckesflaskor (PET) visar en tillbakagång. Totalt samlades 84 procent av PET-flaskorna in, men målet är 90 procent. 

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats >>

Källa: Avfall Sverige

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår