Förslag om kvittningssystem mellan länets ÅVCer

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) arbetar med att ta fram ett förslag om hur hushållen kan få välja lämpligaste återvinningscentral inom länet och samtidigt neutralisera de ekonomiska effekterna mellan kommunerna med ett s.k. kvittningssystem. SÖRAB ställer sig positiva till ett sådant kvittningssystem, men anser att många praktiska frågor måste utredas och lösas innan ett sådant beslut kan tas.

Frågan om länsgemensamma återvinningscentraler har pågått i omgångar under många år. Genom att implementera ett gemensamt system vid återvinningscentralerna i regionen kan man erbjuda invånarna i alla kommuner att lämna sitt grovavfall till vilken anläggning som helst i länet. Som det är nu kan invånarna i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna endast nyttja SÖRABs sex återvinningscentraler och stockholmarna får endast åka till Stockholm stads anläggningar utan att behöva betala för att lämna sitt avfall.

För att ta reda på intresse och därmed klarlägga en viktig förutsättning för att införa systemet genomför nu KSL en enkätundersökning bland länets kommuner samt Håbo avseende införande av kvittningssystem och metoder för detta. SÖRAB med ägarkommuner är positivt inställda till ett länsgemensamt kvittningssystem beräknat på schabloner, men anser att frågan måste utredas vidare och mer noggrant. Alla sidor av frågan måste belysas, även frågan om inpasseringssystem och eventeulla bommar.

Det första och starkaste incitamentet till en fungerande återvinningsverksamhet enligt den av SÖRABs nio ägarkommuner antagna avfallsplanen är att ”Människan ska vara i centrum”. Det ska vara lätt att göra rätt! Återvinningscentralerna ska vara tillgängliga både vad gäller öppettider, lokalisation och bemötande. Utifrån SÖRABs och ägarkommunernas intentioner, beslutade handlingsplaner och mål, är bilden av bommar och inpasseringssystem ett försvårande för invånare att lämna sitt avfall och därmed en åtgärd som inte bör genomföras eftersom åtgärden inte gagnar medborgarna.
- Vi anser att det finns goda möjligheter att införa ett länsgemensamt kvittningssystem utan dessa ingrepp i processen av att slänga sitt avfall, säger Per Nilsson, VD på SÖRAB.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår