Kraftvärmeanläggning planeras inom Hagbyområdet

För att stärka energiproduktionen i Stockholmsregionen, planerar Täby kommun tillsammans med E.ON för en kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet. Med förnybara och återvunna bränslen ska el och värme produceras.

Kraftvärmeetableringen är också en del i Täby kommuns fjärrvärmesatsning med målet att kunna erbjuda fjärrvärme i de tätbebyggda delarna i Täby samt minska miljöpåverkan lokalt och globalt. Anläggningen ska byggas i etapper och målsättningen är att ta den första i drift 2016.

Täby kommun har upprättat ett planprogram för Hagby som varit ute på ute på samråd under oktober 2013. Förutom etablering av en kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el, tas även utveckling av SÖRABs verksamhet inom Hagbyområdet upp i programmet. För att hantera den växande befolkningens behov av återvinningsanläggningar vill SÖRAB utreda möjligheten att etablera en sorterings- och behandlingsanläggning för matavfall på Hagby, enligt den antagna avfallsplanen med mål för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Det inkom en hel del viktiga åsikter, idéer och tankar kring projektet under samrådet. Just nu sammanställs en samrådsredogörelse där Täby kommun, E.ON och SÖRAB svarar på de synpunkter och frågor som lämnades in.

Läs mer om projektet på: 
Täby kommuns webbsida >> 
E.ONs webbsida >>

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår