Kretsloppspropositionen ytterligare försenad

Uppgifter som lämnats från Miljödepartementet innebär att den aviserade propositionen om avfalls- och kretsloppsfrågor blir försenad ytterligare och knappast kommer förrän efter årsskiftet.

Miljöminister Lena Ek (c) svarade den 17 oktober på en interpellation i Riksdagen från Jacob Johnson (v) om när det kan komma en proposition. Ek svarade att frågan bereds i regeringskansliet men lämnade inte besked om tidpunkt för en proposition, ännu mindre om dess innehåll.

– Det är beklagansvärt att regeringens förslag dröjer. Det finns ett uppdämt behov att förbättra samhällets infrastruktur för just förpacknings- och tidningsinsamling, som underlättar medborgarnas vardag samtidigt som återvinningen kan öka. Till det behövs strukturella reformer på det sätt som avfallsutredningen presenterade utifrån den problembeskrivning och de direktiv som regeringen beslutat om och som låg till grund för utredningen, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Regeringen tillsatte en särskild avfallsutredare 2011 och betänkandet ”Mot det hållbara samhället – en resurseffektiv avfallshantering” lämnades den 29 augusti i fjol. Betänkandets huvudförslag gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna medan själva återvinningen fortsatt ska skötas av producenterna. Men nya regler på avfallsområdet kommer troligen inte att kunna träda ikraft förrän tidigast 2015 på grund av förseningen.

– Det är ingen hemlighet att det är just frågeställningen om insamlingsansvaret som försinkar regeringens ställningstagande. Syftet med den nya ansvarsfördelningen är inte bara att förbättra förpacknings- och tidningsinsamlingen utan också att skapa en helhet för medborgarnas avfallshantering som samverkar med andra insatser för att förebygga, återanvända och återvinna allt avfall. Det är just denna helhetssyn som behövs och som förverkligas genom att se till att avfallsutredningens huvudförslag blir till praktisk politik, avslutar Weine Wiqvist. 

Se och hör Lena Ek i interpellationsdebatten >>

Källa: Avfall Sverige

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår