Kvartersnära återvinningscentraler snart i Sverige

Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral på liten yta som börjar etableras i Norden. VA SYD, Avfall Sverige och Sysav har genomfört ett projekt med hjälp av konsultföretaget Tyréns och tagit fram en nationell vägledning för hur kvartersnära återvinningscentraler kan förverkligas i Sverige.

Vägledningen ger en beskrivning av vad en kvartersnära återvinningscentral är och hur den kan etableras, förvaltas och drivas. På den kvartersnära återvinningscentralen ska kommuninvånarna kunna lämna sitt grovavfall och farliga avfall men den erbjuder även möjlighet till att förebygga och återanvända avfall. En av rapportens slutsatser är att den kvartersnära återvinningscentralen kan bidra till att öka både den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten.

– Genom den kvartersnära återvinningscentralen kan kommunerna förbättra sin service genom förbättrad tillgänglighet. Den ska ses som en viktig pusselbit i byggandet av den hållbara staden. Här kan kommuninvånare byta grejer, göra sig av med avfall samtidigt som det blir en ny mötesplats i stadsdelen och arbetsmöjligheter skapas säger projektledare Savita Upadhyaya, VA SYD.

I Köpenhamn och Oslo finns redan kvartersnära återvinningscentraler, men i Sverige finns de inte ännu. Britt-Marie Fagerström, miljökonsult på Tyréns, berättar att idén om kvartersnära återvinningscentraler redan finns hos många kommuner i Sverige där man vill förbättra möjligheterna för invånare i tätbebyggda områden att lättare kunna återanvända och återvinna avfall.
Rapporten finns att ladda ner på Avfall Sveriges hemsida: http://www.avfallsverige.se/rapporter/u201318/

Källa: miljötekniknyheter.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår