Propositionen om avfall försenas

I samband med att betänkandet från avfallsutredningen ”Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering” SOU 2012:56, presenterades den 29 augusti i fjol uppgav miljöminister Lena Ek att en proposition skulle komma före sommaren. Lena Ek har emellertid meddelat under våren att propositionen skulle bli lite sen. Hon uppgav att kretsloppspropositionen skulle ta ett något bredare grepp än vad som framgick av avfallsutredningen och bland annat lyfta upp frågor om textilavfall. Det är sannolikt ett av flera skäl till den försening som uppstått. Ett annat kan vara att hela lagstiftningen är komplex och kräver större insatser än väntat.

Ytterligare en aspekt kan vara olika uppfattningar inom regeringskansliet – mellan olika departement och olika partier – kring vissa av förslagen. Dit hör bland annat avfallsutredningens huvudförslag om att flytta ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar från producenterna (alltså tillverkare, importörer och handel) till kommunerna samtidigt som producenterna behåller sin ensamrätt till insamlat avfall och den fortsatta återvinningen.

Propositionen kan enligt uppgift förväntas komma i perioden augusti-oktober, för att därefter behandlas i riksdagen under hösten.

– Det har ingen avgörande betydelse om propositionen senareläggs någon månad eller ett par. Det väsentliga är att innehållet är det rätta och att det skapar förutsättningar för en långsiktig och hållbar ansvars- och rollfördelning inom branschen som helhet, säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige.

– Särskilt i fråga om insamlingsansvaret måste medborgarperspektivet och helhetssynen vara i fokus för att uppnå bättre återvinning och miljö, säger Weine Wiqvist.

SÖRAB anser att för att vi ska kunna uppfylla de mål våra ägarkommuner satt upp i den gemensamma avfallsplanen krävs förändring i avfallssystemen. Bolaget ställer sig därför positivt till huvudförslaget om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar samt att det ställs krav på generell matavfallsinsamling.

Kommunerna är mitt bland avlämnarna, genomför fortlöpande enkäter och lyssnar på dem, kommunicerar med dem, gör plockanalyser för att kontrollera att vi är på rätt väg och kan visa att vi hela tiden klättrar uppåt i avfallstrappan. Sluta slösa, återanvänd mer och sortera mera till återvinning är våra budskap. Vi jobbar för en resurssnål och miljömässigt bra avfallshantering.

Vi är redo att ta det fulla ansvaret för insamlingen från hushåll och annat liknande avfall. Vi kan ordna det rationellt och resurssnålt men anpassa det till lokala förutsättningar. För oss betyder det samarbete med många olika aktörer som kan bidra med sin expertkompetens. Men, vi tar ansvaret!

Läs mer om avfallsutredningen »

Ladda ner Avfall Sveriges remissvar till "Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, Betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56" » 

Läs debattartiklar av branschkollegor:

Felkonstruerad insamling av förpackningar, Arbetarbladet 2013-06-17 »
Författare:
Roger Persson, (mp), ordförande i styrelsen för Gästrike återvinnare
Håkan Bengtsson (s), styrelseledamot i Gästrike återvinnare
Leif Nyström (s), styrelseledamot i Gästrike återvinnare
Mats Åstrand (s), styrelseledamot i Gästrike återvinnare
Kenneth Holmström (m), styrelseledamot i Gästrike återvinnare

Låt inte särintressen stoppa en miljövänlig sophantering, Dagens samhälle Debatt 2013-05-20 »
Författare:
Robert Falck vd för SRV återvinning på Södertörn

Avfallshanteringen är i grunden felkonstruerad, SvD Brännpunkt 2013-05-09 »
Författare:
Peter Danielsson (m), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg, ordförande Avfall Sverige
Åke Pettersson-Frykberg (mp), styrelseordförande Karlstads Energi AB, styrelseledamot Avfall Sverige
Ann-Mari Nilsson (Cc, kommunalråd Jönköpings kommun, styrelseledamot Avfall Sverige
Åsa Ögren (s), byggnadsnämndens ordförande Umeå, vice ordförande Avfall Sverige

Illustration: Ulf Swerin

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår