Så ska Sverige minska avfallet genom förebyggande åtgärder

Avfallsmängderna ökar i takt med att vi köper, använder och slänger mer saker. Nu presenterar Naturvårdsverket en remiss med Sveriges första program som handlar om att förebygga avfall.

I Sverige är vi bra på att samla in avfall och återvinna. Men det räcker inte, det gäller att också förebygga avfall. Det vill säga att tänka till redan från början för att minska mängden farliga ämnen och spara resurser så att det inte ens blir avfall. Kraven ökar både nationellt och från EU på att miljöpåverkan från avfall ska minska och att samhällets resurser måste utnyttjas effektivare.

Naturvårdsverket har samverkat brett med ett stort antal aktörer inom centrala myndigheter, branscher, kommuner, företag och ideella organisationer för att ta fram förslaget. Det innehåller flera inriktningsmål och åtgärder för främst områdena matavfall, textilavfall, bygg-och rivningsavfall och elavfall.

- Programmet ska visa vad som går att göra för att minska avfallsmängder genom förebyggande åtgärder tidigt, innan något blivit avfall. I början satsar vi på att många aktörer på frivillig väg genomför åtgärder, men på sikt kommer vi att utreda och föreslå styrmedel, säger Maria Ivarsson, projektledare för det avfallsförebyggande programmet.

Förebyggande åtgärder för att minska mängden avfall handlar om att få fram fler resurseffektiva och giftfria produkter och att förlänga livslängden för en vara eller ett material. Livslängden ökar med högre kvalitet och hållbarhet, och om varan eller materialet kan återanvändas.

- Flera av inriktningsmålen i programmet är tänkta att inspirera aktörer till att arbeta för att öka återanvändningen, säger Hans Wrådhe, chef för sektionen för kemikalier och avfall.

Exempel på åtgärder i programmet:

  • Utreda styrmedel och konsekvensbedöma dem. Vi har exempelvis börjat med att titta på konsekvenserna av att införa ett reparationsavdrag
  • Utreda möjligheterna att vid offentlig upphandling ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder.
  • Riktad information till konsumenter om matsvinn
  • Andrahandsavdelningar i klädbutikerna
  • Utreda möjligheten att ändra plan- och bygglagen så att det går att i byggprocessen ställa krav på åtgärder för att förebygga avfall

Naturvårdsverket skickar nu ut förslaget på remiss med svar senast 2 september. I december fastställs programmet.
Även allmänheten kan lämna synpunkter genom att e-posta till: forebyggaavfall@naturvardsverket.se

Ladda ner mer information:
Remissen för avfallsförebyggande programmet »
Nationella avfallsplanen » 

Illustration: Ulf Swerin

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår