Två Sundbybergsskolor vann Matsalskampen 2013

Nu är tävlingen Matsalskampen avgjord och vi säger grattis till två Sundbybergsskolor som kämpat på allra bäst i sina matsalar. Både Älvkvarnsskolan och Ängsskolan/Viggen har kommit ner på smått fantastiska mängden 0,5 g matsvinn per elev och dag. Älvkvarnsskolan deltog även i del B som gick ut på att visa på störst minskning av sitt matsvinn mellan två perioder. De lyckades minska sin redan låga ingångsvikt med 95%. Dessa skolor kommer erhålla 20.000 kr var i prispengar. Pengar som ska nyttjas till något kul för alla elever på de vinnande skolorna.

Syftet med Matsalskampen som arrangerades av SÖRAB tillsammans med nio ägarkommuner, är att öka kunskapen och engagemanget kring miljöfrågor, avfallsminimering och framförallt att matsvinnet måste minska. 42 skolor från de nio kommunerna deltog, ca 14.000 elever.

-Det har varit så kul under tävlingens gång att få höra hur engagerade elever och personal har varit på skolorna. Ännu roligare är det att få höra att eleverna fortfarande tänker på att inte ta mer mat än de äter upp, fastän tävlingen är över. Då känns det som att budskapet nått fram, säger Beatrice Tjärnhell projektledare på.

Att slänga mat och livsmedel är ett enormt slöseri med både pengar och miljö. I Sverige slängs ofantliga mängder mat varje år. Hushållen svarar för den absolut största delen, i storleksordningen 670 000 ton. Det motsvarar cirka 72 kg/person och år eller 0,8 kg matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid.

SÖRAB jobbar för att få jordens resurser att räcka längre. Om utvecklingen fortsätter som hittills, kan vi se fram emot en ungefär dubbel mängd sopor år 2030. Och det är inte hållbart ur miljösynpunkt.

-Tillsammans med våra ägarkommuner strävar vi att komma allt högre upp i EU:s avfallshierarki, där avfallsminimering är det högsta steget. Vi vill förebygga att avfall uppstår, för där har vi den största miljövinsten att hämta! Många av skolorna har lyckats minska sitt matsvinn jättemycket under den här tävlingen. Ett bra steg i rätt riktning, säger Beatrice Tjärnhell på SÖRAB.

Läs mer om tävlingen på sajten Sophias Sopskola »

Köksansvarige och elevrådet på Älvkvarnsskolan tog emot prischecken
Glad och stolt kökspersonal med elever från åk F-2 på Ängskolan Viggen

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår