Avfallsmängderna till energiutvinning minskar och matavfallsinsamlingen ökar – men alldeles för mycket förpackningar finns i soppåsen


Förra året lämnade genomsnittsinvånaren i en SÖRAB-kommun 209 kg avfall i sopsäcken och 14,5 kg matavfall till biologisk behandling. Motsvarande siffra från 2008, då vi började vårt arbete med avfallplanen var 232 kg avfall i sopsäcken och 2,9 kg till biologisk behandling. Men, bara under det senaste året har det skett en tydlig förskjutning mot insamling separat av matavfall och efterföljande biologisk behandling. Då var motsvarande siffror 212 kg avfall i sopsäcken och knappt 12 kg matavfall.

Vi har blivit nästan 7 000 fler invånare i regionen under det senaste året. År 2012 gjorde vi en djupdykning i soppåsen för att bl. a. se hur mycket förpackningar och tidningar som finns där. År 2020 ska ju hälften av hushållsavfallet återvinnas som material och målet år 2016 är att 30 kg matavfall per invånare ska samlas in och att högst 30 kg tidningar och förpackningar ska finnas i soppåsen. Resultatet från plockanalysen år 2012 är:
  • 2,1 kg metallförpackningar,
  • 6,2 kg glasförpackningar,
  • 13,3 kg papperförpackningar,
  • 19,2 kg plastförpackningar och
  • 6,6 kg tidningar

= 47,4 kg förpackningar och tidningar i soppåsen.
Via återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling samlades det förra året in 0,6 kg metallförpackningar, 15,5 kg glasförpackningar, 8,4 kg pappersförpackningar, 2,5 kg plastförpackningar och 37,3 kg tidningar per invånare.

I de enkäter som vi gjort hos invånarna efterlyses närmare och bekvämare insamlingssystem, återkoppling av resultat samt redovisning av miljönytta. Redovisning av insamlingsresultat kan vi ge redan idag, och ett bra sätt att redovisa miljönyttan ska vi ta fram under året. Så dagen budskap blir: Håll ut och sortera mera. Men, glöm inte att förebygga avfall och minska avfallsmängderna. Det ger den absolut största miljönyttan.

För mer information kontakta Ingrid Olsson på SÖRAB: 08-505 804 03, ingrid.olsson@sorab.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår