Krav på materialåtervinning ger
störst miljönytta visar ny rapport

Styrmedel kan effektivt påverka hur det avfall som uppstår hanteras. Däremot är det svårt att utforma styrmedel som ger kraftigt sänkta avfallsmängder. Det framgår av en ny rapport från forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering. Av de styrmedel som har studerats är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna.

Hållbar avfallshantering har under åren 2006-2012 forskat tvärvetenskapligt kring vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen i en mer hållbar riktning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket och koordinerats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultaten presenteras i rapporten Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram.

Över 60 olika styrmedel har studerats och 16 av dem sedan utvärderats vidare med modeller och metoder som utvecklats inom forskningsprogrammet. Av dessa styrmedel är det krav på återvinning av återvinningsbara material som kan ge störst miljönytta, enligt forskarna.

– I dag finns förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Nästa steg skulle kunna vara att införa förbud mot förbränning och deponering av vissa återvinningsbara material, alltså ett uttalat krav på materialåtervinning. Om återvinningen inte leder till stora materialförluster, och det återvunna material ersätter nytt material av liknande typ, har ett sådant förbud stor potential att minska miljöpåverkan, säger Tomas Ekvall, programchef för Hållbar avfallshantering.

Även viktbaserad avfallstaxa leder till ökad återvinning genom att källsorteringen ökar. Det höjer
också uppmärksamheten kring avfall och avfallshantering vilket bland annat kan bidra till ökad källsortering.

– Historien visar att det går att styra avfallshanteringen kraftigt med förbud och påbud, som exempelvis deponeringsförbud och producentansvar. Däremot är det svårare att finna styrmedel som gör att mängden avfall minskar kraftigt. Avfallsmängden verkar främst styras av den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället samt av konsumtionsmönster och medborgarnas val av livsstil, säger Tomas Ekvall.

– Men trenden med allt större avfallsflöden är inte hållbar, det behövs mer nytänkande för att hitta styrmedel som kan minska mängden avfall.

I rapporten ger forskarna förslag på nya styrmedel som är intressanta att arbeta vidare med. Pantsystem och återvinningsbonusar, breddad deponiskatt och stöd till reparationer av produkter, liknande de skatteavdrag som idag ges för renovering och hushållsnära tjänster, är några av förslagen. Naturvårdsverket kommer nu att studera hur de olika förslagen skulle kunna genomföras i praktiken och analysera konsekvenser för olika aktörer.

Länk för att ladda ner, låna eller köpa rapporten »

Läs mer om forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering på www.hallbaravfallshantering.se

Avfallshierarki

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår