Sikte mot 2016, de nya delmålen på väg att klubbas

De nya delmålen för perioden 2013-2016 har nu varit utställda i samtliga SÖRAB-kommuner. Få synpunkter kom in.  Ingen av dem föranleder någon omformulering av målen. Många av synpunkterna var av positiv karaktär och uppmuntrade vårt arbete.

Samråd kring målen har också skett med Länsstyrelsen, Stockholms stad och Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Länsstyrelsen önskar en koppling till de nationella miljömålen och den nationella avfallsplanen, vilket nu finns redovisat som en bilaga. Vi fick också positiv respons för att vi lyft frågan med schaktmassor, ett avfallsslag som genererar stora mängder avfall. Den kräver dessutom att det blir ett länssamarbete.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen framförde inga synpunkter kring vårt mål om hur mycket FTI-material det ska finnas kvar i soppåsarna.

Stockholm stad redovisar att de har tuffare mål kring matavfallet, men det föranleder inga ändringar för våra målformuleringar. Stockholm har även mål för byggavfallet. Det har vi prioriterat ner under denna målperiod.

Håll Sverige Rent framförde att de vill att nedskräpning lyfts in i de kommunala avfallsplanerna. Det är omhändertaget genom ett mål om att minst 80% av invånarna ska uppleva att allmänna insamlingsplatser inte ska upplevas som nedskräpade.

Flera kommunala förvaltningar och nämnder samt bostadsrättföreningar och samfälligheter har lämnat in positiva synpunkter och kloka frågeställningar som vi kommer ta med oss i det vidare arbetet.

Förslagen till de nya målen som nu läggs fast i SÖRAB-kommunerna samt bilagor med bl.a. redovisning av synpunkter från samråd finns på Avfallsplanesajten, http://avfallsplan.sorab.se eller kan hittas under rubriken Avfallsplan på SÖRABs hemsida, www.sorab.se   
Handlingsplan för 2014 under framtagande tillsammans med kontaktmännen i SÖRAB-kommunerna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår