466 kg avfall producerar varje svensk på ett år

I juni månad presenterar alltid Avfall Sverige avfallstrenden utifrån statistiken för hushållsavfall 2014. Förra året ökade biologisk återvinning och materialåtervinning medan energiåtervinningen minskade. Det visar att vi rör oss uppåt i avfallstrappan. Men ökningen av den totala mängden hushållsavfall fortsätter, vilket visar att mer ansträngningar måste till för att förebygga avfall och öka återanvändningen.Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige uppgick till 4 547 160 ton förra året. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2013. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg hushållsavfall 2014, att jämföra med 461 kg per person 2013.

35,6 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning. Det är en ökning med 10 procent. 1 617 930 ton gick till materialåtervinning, 166 kg/person.

Biologisk återvinning ökade med 5 procent till 747 690 ton, 76,7 kg/person. 16,4 procent av hushållsavfallet behandlades genom biologisk återvinning 2014. Mängden insamlat matavfall ökade med 5 procent.

Energiåtervinningen minskade med 4 procent till 2 148 640 ton, 220 kg/person. 47,3 procent av hushållsavfallet gick till energiåtervinning 2014.

Deponering av hushållsavfall minskade med 1 procent till 32 900 ton, 3,4 kg/person. Deponering står för 0,7 procent av totala behandlingen.

Mängden kärl- och säckavfall var i stort sett oförändrad, 2 222 100 ton, 228 kg/person.

Grovavfallet ökade med 3,5 procent till 1 843 100 ton, 189 kg/person.

Ladda ner Avfall Sveriges skrift: Svensk Avfallshantering 2015

Avfallsmängder i SÖRAB-regionen

Den nationella trenden är att avfallsmängderna ökar enligt Avfall Sverige, men mängden säck- och kärlavfall har stadigt minskat i SÖRAB-regionen* de senaste fem åren och landade förra året på 95 076 ton, vilket är 199 kg/person.

Även inkomna mängder på SÖRABs återvinningscentraler minskade med 3,6% jämfört med föregående år.

Den genomsnittlige invånaren i SÖRAB-regionen ligger under rikssnittet och ger upphov till 418 kg avfall. Många SÖRAB-kommuner har precis kommit igång med matavfallsinsamling varför siffran till biologisk återvinning (där även trädgårdsavfall ingår) hamnar på blygsamma 35 kg/invånare eller 8,4% för år 2014.

21,5% av det totala inkomna avfallet i regionen förra året materialåtervanns, 68,4% gick till energiutvinning och 1,7% lades på deponi.

*SÖRAB-regionen = Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Är du intresserad av att grotta ner dig mer i siffrorna, t ex på kommunnivå kan du kontakta vår marknadschef Tomas Stegfeldt, tomas.stegfeldt@sorab.se.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår