Jakten på det optimala insamlingssystemet löper på

Människan i centrum är ledstjärnan i SÖRAB-kommunernas avfallsplan och jakten på det optimala insamlingssystemet har fortgått under 2014 med pilotprojekt och utredningar.

Ett pilotprojekt har genomförts i Upplands Väsby tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen där man testat fastighetsnära insamling i 4-fackskärl i ett villakvarter. Förpackningar och tidningar ska inte hamna i soppåsen då det råder producentansvar, vilket betyder att producenterna ansvarar för att dessa ska återvinnas. Som konsument betalar man för återvinningen när man betalar varan i affären. Slängs sen förpackningen i soppåsen får man betala ytterligare en gång via sopavgiften för att den ska bli omhändertagen. I SÖRAB-regionen läggs årligen ca 30.000 ton förpackningar och tidningar i soppåsarna. Detta felsorterade material kostar ca 15 miljoner kronor att bränna upp varje år. Både en massa pengar och miljövinster till spillo alltså!

SÖRAB har även genomfört en utredning där man undersökt just miljövinsterna i olika typer av insamlingssystem av hushållsavfall från småhus i Sollentuna. Fem olika system har jämförts och allra bäst med avseende på återvinningsgrad och klimatpåverkande utsläpp ter sig fastighetsnära insamling i 2x4-fackskärl och den fiktiva ”lila tunnan” vara. I ett 4-fackskärl finns möjlighet att sortera ut fyra fraktioner, en fastighet får alltså åtta fraktioner vid grinden. En etablerad insamlingsform i flera svenska kommuner. Den ”lila tunnan” är teoretisk och har inte testats. Antagande har gjorts för att testa potentialen. I denna tunna skulle man lägga metallförpackningar och även övrig metall, plastförpackningar och övrig plast samt textil. Just dessa material uppvisar stor klimatnytta per viktenhet vid återvinning/återanvändning. Ökad grad av fastighetsnära insamling innebär ökade möjligheter att följa upp och återkoppla hushållens resultat för hela mängden avfall. Därmed ökar möjligheten att stimulera till minskade avfallsmängder – den allra viktigaste åtgärden ur ett klimat- och resursperspektiv. Till denna utredning har även studier ur ett service/medborgarperspektiv samt en ekonomisk kalkyl genomförts under 2015. Det sammanlagda resultatet av dessa tre utredningar kommer redovisas i höst.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår