Miljönär-märkning ska inspirera till hållbar konsumtion. Ett trettiotal märkta verksamheter hittills i regionen.

För att inspirera till hållbar konsumtion har Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner lanserat en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. För de som sparar både pengar och miljö, för de som är de riktiga miljövännerna - som är Miljönär-vänliga!

I Sverige är vi bra på att ta hand om det avfall som uppstår i samhället. Mycket återstår att göra med bättre insamlingssystem och mer återvinning, men själva grundproblemet är att det uppstår för mycket avfall. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi som bidrar till miljö- och klimatpåverkan. Det gäller både när varor tillverkas och när de används. Det är inte hållbart i längden.

– Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reparation. Då förlängs livstiden på de varor vi använder vilket bidrar till det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra varorna mer miljöanpassade redan från början, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

– Det finns pengar att spara på att minska mängden avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige. Privatpersoner kan spara mycket pengar på att laga, låna och återanvända. Och vi kan tjäna miljarder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på att minska mängden avfall i Sverige. Ytterligare ett exempel är att kostnaden för att bygga nya hus kan minska med ungefär en procent genom att förebygga avfall. Dessutom sparas naturresurser och miljön mår bättre om vi minskar mängden avfall.

Miljönär-märkningen syftar till att lyfta upp initiativ som redan görs. Skomakare, cykelreparatörer, skräddare, secondhand och vintage är bara några exempel på verksamheter som kan märkas med dekalen här ovan.

Gå in på www.miljönär.se Där finns nyheter, tips och idéer. Där kan man ansöka om att få märkningen eller tipsa om verksamheter att Miljönär-vänlig märka. Villkoren är att verksamheten arbetar med att laga, låna och/eller återanvända.

I skrivande stund är ett trettiotal verksamheter Miljönär-märkta i SÖRAB-regionen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår