Nu är alla SÖRAB-kommuner med på matavfallståget

Alla SÖRAB-kommuner har nu kommit igång med separat insamling av matavfall och insamlade mängder ökar sakta men säkert. I maj månad ser vi en tioprocentig ökning jämfört med föregående år.

För att möta de ökande mängderna har SÖRAB under 2014 byggt en matavfallsmottagning även på Smedby omlastningsstation i Upplands Väsby, vilken nu avlastar matavfallsomlastningen på Hagby i Täby.

Matavfallet körs sedan från Smedby eller Hagby till en rötningsanläggning i Uppsala. När matavfallet gått igenom rötningsprocessen blir det biogas och biogödsel. Biogasen används som drivmedel i bussar och biogödslet läggs på åkermark där nya grödor odlas.
  
SÖRAB-kommunernas målsättning i avfallsplanen är att minst 30 kg matavfall per invånare och år ska samlas in år 2016. För 2014 låg den siffran på 21 kg per genomsnittlig invånare i SÖRAB-regionen. Mycket mer matavfall finns dock att hämta ute i kommunerna. I många hushåll består ungefär halva soppåsen av matavfall. Bäst, ur både ekonomisk och miljösynvinkel, är förstås att äta upp maten, men det blir ofta rester i form av skal, kaffesump och annat som inte går att äta. Det matavfallet kan göra nytta om vi samlar in det separat och tillverkar biogas och gödsel av det.

Danderyd har hittills infört insamling i halva kommunen och Täby utökar nu sin insamling kraftigt. Vallentuna var sist ut med att införa matavfallsinsamling bland SÖRAB-kommunerna och har precis kommit igång med detta. Utifrån statistiken fram till och med maj 2015 står Vallentunaborna för den största procentuella ökningen av insamlat matavfall (+30%).

Det finns två SÖRAB-kommuner som redan är i mål med 2016 års ambitionsnivå. I Sundbyberg har man obligatorisk insamling och får där in 36 kg per invånare. I Sollentuna, som samlat in matavfall separat sedan mitten av 90-talet, får man in 32 kg per invånare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår