Offentligt återbruk sparar skattepengar

Ett av huvudmålen i avfallsplanen är att öka återanvändningen. Många saker som slängs idag är fullt funktionsdugliga. Ju mer vi återanvänder desto mer spar vi på naturens resurser. Kommunala verksamheter bör vara förebilder och Upplands Väsby är först ut i SÖRAB-regionen med att driftsätta off2off:s molnbaserade förmedlingstjänst för funktionellt överskott.

I Avfallsplanen finns det flera delmål fram till 2016. Bland annat dessa:

  • 2016 ska det finnas etablerad återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna.
  • 2016 ska det finnas lättillgänglig information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga.

Under 2014 skrev SÖRAB därför avtal med företaget off2off som tagit fram en molnbaserad tjänst som kan sägas fungera som ett internt ”Blocket” inom en kommun. Via systemet åskådliggörs en kommuns funktionella överskott. Det innebär att ett skrivbord som blivit över på en avdelning lätt kan komma till användning på ett annat ställe i kommunen där det finns behov. Systemet genererar månatliga rapporter över både ekonomiska och miljömässiga vinster när saker återbrukas istället för att slängas och ingen nyanskaffning behövs. Den potentiella vinsten för kommunerna i SÖRAB-regionen beräknas kunna uppgå till: 16,8 miljoner kronor kr och 437 ton CO2 på ett år.

I höst lanserar Upplands Väsby, som första SÖRAB-kommun, sin interna förmedlingsportal.

– Det bästa är att vi istället för att slänga sakerna kan använda dem igen. I och med det kan vi göra både stora miljövinster som ekonomiska vinster! säger Lotten Andersson, avfallsutvecklare, Upplands Väsby kommun.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår