2016 - ett år med full fart framåt inom avfallsområdet och tillbakablickar

Med bara fyra år kvar på innevarande avfallsplan har planeringen inför nästa avfallsplan för åren 2021-2032 påbörjats. Men 2016 har även betytt en hel del tillbakablickar och uppföljning av delmålsperioden 2013-2016 för att se hur långt vi kommit.

SÖRAB-kommunerna har sedan år 2009 haft en gemensam avfallsplan som leder till år 2020. Avfallsplanen är uppdelad i tre stycken fyra-års perioder och vi går nu in i den slutgiltiga delmålsperioden efter årsskiftet.


På hösten varje år hålls en konferens med representanter från ägarkommunerna för att planera aktiviteter för kommande år som läggs in i en handlingsplan för att uppnå avfallsplanens mål. När vi nu går in i den sista delmålsperioden har alla arbetsgrupper under avfallsplanen dessutom tagit fram egna strategier för att uppnå målen till 2020.


Under den senaste konferensen påbörjades även det grundläggande strategiska tänket inför nästa gemensamma avfallsplan för perioden 2021-2032. En första projektplan för framtagande och implementering av den nya planen har tagits fram. Denna projektplan kommer att ligga till grund för det politiska beslut som under våren kommer tas i varje SÖRAB-kommun, beslutet gäller huruvida vi även efter 2020 ska fortsätta arbeta tillsammans med avfallsplanen och vårt strategiska arbete för avfallshantering inom SÖRAB-regionen.

För att nå många av målen som finns i Avfallsplanen behöver vi kommunicera med olika målgrupper på olika sätt. Vi vill bland annat få människor som bor och verkar i regionen att minska sin avfallsmängd, sortera mera och bättre samt öka återbruket. För varje delmålsperiod har vi därför haft en Kommunikationsplan innehållandes målgruppsanalys, strategier och aktiviteter. Under hösten har arbetet med en kommunikationsplan för 2017-2020 påbörjats. Bland annat har en workshop genomförts där representanter från ägarkommunernas avfallsavdelningar samt kommunikationsavdelningar var inbjudna. Kommunikationsplanen beräknas vara klar i februari 2017.

För att följa upp det arbete som genomförts de senaste  fyra åren har en hel del analyser och undersökningar gjorts. En plockanalys av hushållsavfallet och en invånarenkät har bland annat genomförts. Resultatet och hur vi ligger till i måluppfyllelsen samlas i Miljöbarometern som visar på hur trenden ser ut med gröna, gula och röda markeringar, där grönt är en positiv riktning och röd negativ. Gul färg står för oförändrat. I dagsläget har vi 19 gröna, 14 gula och 1 röd indikator. 
Till Miljöbarometern »

SÖRAB-kommunernas avfallsplan 2009-2020
Åsa Enström Garnström, avfallsingenjör på SÖRAB, berättade om arbetet med den nya avfallsplanen på Kontaktmannakonferensen

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår