35.000 ton konservburkar, schampoflaskor och reklamblad i galen tunna

Och det bara i de nio SÖRAB-kommunerna. Varje invånare slänger 71 kg förpackningar och tidningar i soppåsen varje år, enligt den plockanalys som SÖRAB genomförde tidigare i år. Kommunerna hade som mål att det endast skulle finnas 30 kg förpackningar och tidningar per invånare i soppåsen i år. Det här är material som kommunen inte har någon rådighet över. Det är producenterna som ansvarar för att det samlas in och återvinns. Förutom de stora miljövinsterna som materialåtervinningen skulle ge av dessa 35.000 ton varje år, finns även en ekonomisk vinning för kommunerna om detta material skulle hamna på rätt ställe (FTI AB:s återvinningsstationer) och inte i soppåsen. Det kostar flertalet hundralappar för varje ton avfall som skickas till förbränning.

- När SÖRAB har frågat kommuninvånarna vad som skulle få dem att sortera mer är svaret ofta mer fastighetsnära insamling, berättar Johan Lausing VD på SÖRAB. 2017 förväntas regeringen besluta om ansvaret för att samla in förpackningar och tidningar ska ligga kvar på producenterna eller läggas på kommunerna istället. Vi tror att ett kommunalt insamlingssystem och informationsinsatser skulle kunna flytta dessa felsorterade material så att de kan återvinnas istället för att skickas till förbränning, fortsätter Lausing.

Mindre mat i soppåsarna

Om måluppfyllelsen ser dyster ut gällande förpackningar och tidningar ser den desto mer glädjande ut när det kommer till matavfall. Jämfört med 2012 års plockanalys ser vi en minskning av matavfall i soppåsarna med 26 kg per invånare. Under de här fyra åren har matavfallsinsamlingen byggts ut successivt i regionen. Nu erbjuder samtliga SÖRAB-kommuner separat insamling av matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Bolaget har, tillsammans med ägarkommunerna, även jobbat mycket med kommunikation kring matavfall bl a genom den länsgemensamma kampanjen ”Sortera matresten” och propagerat för att minska matsvinnet genom skoltävlingen Matsalskampen, en Doggybag-kampanj och nu senast genom föreläsningsserien ”Maten och Klimatet”. Avfallsplanemålet att minska matsvinnet med 10 kg i år jämfört med 2012 är uppnått.

Nollvision för farligt avfall och el-avfall

Ett mer svårt mål att nå är att det inte ska finnas något farligt avfall och el-avfall i soppåsarna. Invånarna i SÖRAB-kommunerna är duktiga och lämnar oftast detta slags avfall på rätt ställe, men lite slinker ändå ner i soppåsarna. Det är mest batterier och olika slags ljuskällor som hamnar fel. Årets plockanalys visar dock på en förbättring från tidigare år. Från 0,28% farligt avfall ner till 0,05% i årets soppåsar och el-avfallet har minskat med 0,03 procentenheter till 0,26%. Trots att det är sådan liten mängd som hamnar fel kan det ändå ha stor miljöpåverkan. Slår man ut det på ett helt år och den totala mängden hushållsavfall blir det cirka 50 ton farligt avfall och cirka 260 ton el-avfall på helt fel ställe.

Vill du veta mer om årets plockanalys kan du ladda ned vår broschyr ”Vad finns i soppåsen?” 

 

FAKTA

  • Plockanalys = Analys av sammansättningen hos en viss mängd av ett visst avfallsslag (exv hushållsavfall) genom sortering i olika fraktioner och vägning av respektive fraktion (exv metallförpackningar, glasförpackningar, matavfall, restavfall etc)
  • Producentansvar = Innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. För att finansiera detta system betalar du en återvinningsavgift som är inkluderad i priset på t ex alla förpackningar du köper. Läs mer om producentansvar:
    http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Producentansvar/
  • FTI AB = Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, producentbolaget som ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. De ställer ut, tömmer och städar återvinningsstationerna.Läs mer om vem som ansvarar för vad i SÖRAB-regionen: http://www.sorab.se/hushall/sa-funkar-det/
  • Biogas och biogödsel = bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad anaerob rötning. Läs mer på: http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/biologisk-aatervinning/roetning/
Felsorterade metallförpackningar
Felsorterat farligt avfall

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår