Nu ska det bli ännu mer baconbränsle och grötgödsel av länets matavfall – 25 kommuner i gemensam satsning

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall i soppåsarna. En miljon ton som istället kan användas som biogödsel på åkermark och drivmedel till bussar, taxibilar och sopbilar.

- Endast en fjärdedel av allt matavfall i Stockholmsregionen sorteras rätt, så här finns det en stor förbättringspotential, säger Teresa Frykman, planerings- och kommunikationschef på SÖRAB. Alla hushåll, företag och kommuner behöver hjälpas åt så att vi använder matavfallet på ett mer hållbart sätt och når en högre miljönytta.

Därför görs nu en gemensam satsning av länets kommuner för att uppmärksamma och informera invånarna i regionen om vikten av att sortera ut matavfallet och hur man enkelt kommer igång. Samtliga Stockholmskommuner (förutom Norrtälje) är med. Eftersom människor rör sig mellan de olika kommunerna inom länet, exempelvis pendlar mellan arbete och bostad, finns det vinster att nå med en gemensam kampanj. Ambitionen är att kampanjen ska fortlöpa till och med år 2020.

Det finns ett nationellt mål som säger att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. Kommunerna i Stockholms län har tillsammans nått ungefär halvvägs.

- Med väldigt enkla medel kan alla i Stockholmsregionen bidra till att nå det här målet genom att sortera ut sitt matavfall och därmed förbättra miljön när fler bussar och bilar kan drivas med biogas istället för fossila bränslen, säger Teresa Frykman.
 

Initialt är syftet att skapa uppmärksamhet och positiva attityder

I den första kampanjfasen mötte kommuninvånarna budskapen i framför allt trafiken och tv. De fick stifta bekantskap med begrepp som bulgurbuss och pastapendla. Under hösten 2016 och våren 2017 är syftet att skapa uppmärksamhet och intresse.

Ordkombinationer som bulgurbuss, pastapendla, grötgödsel etc sätter ihop den matrest du sorterar med ett tänkbart användningsområde. Din bulgur blir så småningom biobränsle som driver bussen i kollektivtrafiken eller resterna av din gröt som blir gödsel i livsmedelsproduktion.

Budskapen är även formulerade som domänadresser för att signalera att det finns mer information på nätet. Många har idag en smartphone och det är lätt att googla på exempelvis tacotaxi.se eller bananskalsbuss.se för att hamna på vår gemensamma landningssida där vi berättar mer om varför man ska sortera ut matavfallet och där återfinner man även en länk till sin kommuns webbplats för vidare information.

Den övergripande och regionala kampanjen har även kompletterats med en ”verktygslåda” med hjälpmedel för lokala kommunikatörer så att alla kommuner talar samma språk kring matavfall.

FAKTA

  • Biogas har en lägre miljöpåverkan än bensin och diesel, det är därför det är viktigt att vi kan behandla matavfallet separat så att mer biogas kan tillverkas. I den processen bildas även biogödsel som kan användas i jordbruken, i stället för konstgödsel, vid odling av ny mat.
  • Då biogas förbränns är utsläppen av stoft och partiklar i miljön försumbara. Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare samt vibrerar mindre än en dieselmotor. Kör du på biogas jämfört med bensin så minskar utsläppen av fossil koldioxid med ca 90%, kväveoxider med ca 80% och kolväten med ca 50%. När det gäller klimatpåverkan har biogasen en klar fördel eftersom förbränningen av denna inte medför något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Källa: Biogasportalen.se, BiogasMitt
  • Av 10 kg matavfall får man ut biogas som räcker till att köra en personbil 18 km och fosfor i biogödseln som räcker till att odla havre för 55 portioner havregrynsgröt.
  • 25 Stockholmskommuner och de kommunala avfallsbolagen i länet står tillsammans bakom informationskampanjen ”Sortera matresten”. Den sågs för första gången runtom i Stockholms län under vecka 41 och 42. Nästa kampanjperiod är vecka 5 och 6 2017. Kampanjen består av tre reklamfilmer, skyltar för kollektivtrafiken och kampanjsajten sorteramatresten.se. Kampanjen kommer även att synas lokalt i de olika kommunerna via t ex sociala medier, sopbilsskyltar, annonser med mera.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår