Nyhetsbrev juli 2016

Hushållens sopor kartlagda – återvinningen och kvaliteten behöver bli bättre

År 2009, 2012 och nu 2016 har innehållet i våra sopor från villor och flerbostadshus undersökts. Detta för att se hur insamlingssystem och information fungerar i de nio SÖRAB-kommunerna. Det är också ett underlag för att mäta och prioritera åtgärder som behöver göras för att nå målen i den gemensamma avfallsplanen fram till år 2020.
Läs mer »

Nollvision för farligt avfall i soppåsarna svårt att nå trots hög medvetenhet

De allra flesta kommuninvånare i SÖRAB-regionen vet vad farligt avfall och el-avfall är och att det aldrig ska slängas i den vanliga soppåsen. Så svarar hela 99 % (som bor i småhus) respektive 98 % (som bor i flerfamiljshus) i SÖRAB-kommunerna i en nyligen utförd medborgarundersökning. Resultaten från senaste plockanalyserna visar att kopplingen mellan teoretisk kunskap och faktiskt beteende inte alltid håller hela vägen ut. 
Läs mer »

Lär dig mer om Mat och Klimat i höst – vi bjuder på en spännande föreläsningsserie

Kommunerna inom det kommunala avfallsbolaget SÖRAB bjuder på en spännande föreläsningsserie under hösten om maten och klimatet i alla nio ägarkommuner. Kunniga och inspirerande föreläsare berättar hur du kan minska din klimatpåverkan genom minskat matsvinn. 
Läs mer »

Länets kommuner arbetar tillsammans kring matavfall

SÖRAB-kommunerna liksom övriga kommuner inom Stockholms län har högt satta mål när det gäller avfallshantering, utsortering av matavfall och en minskad negativ påverkan av miljön. Enligt de nationella målen ska vi alla år 2018 samla in 50 procent av matavfallet separat. Nu tar vi tag i frågan gemensamt i länet!
Läs mer »

Fyra SÖRAB-kommuner sparar skattepengar med Reko

Många saker som slängs idag är fullt funktionsdugliga. Ett av huvudmålen i SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan är att öka återanvändningen. Ju mer vi återanvänder desto mer spar vi på naturens resurser. Kommunala verksamheter bör vara en förebild vad gäller cirkulärt tänkande. Nu har fyra av SÖRABs ägarkommuner kommit igång med den molnbaserade förmedlingstjänst för funktionellt överskott som vi kallar för Reko.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår