Länets kommuner arbetar tillsammans kring matavfall

SÖRAB-kommunerna liksom övriga kommuner inom Stockholms län har högt satta mål när det gäller avfallshantering, utsortering av matavfall och en minskad negativ påverkan av miljön. Enligt de nationella målen ska vi alla år 2018 samla in 50 procent av matavfallet separat. Nu tar vi tag i frågan gemensamt i länet!

Samarbete över kommungränserna skapar möjligheter

Idag arbetar respektive kommun/kommunalt bolag med egna marknadsaktiviteter för att informera och peppa sina kommuninvånare. Eftersom många människor rör sig mellan olika kommuner inom länet, exempelvis pendlar mellan arbete och bostad, finns det vinster att nå med en gemensam kampanj. Därför är det glädjande att 25 av 26 kommuner i Stockholms län under våren beslutat att genomföra en gemensam matavfallskampanj med start hösten 2016. (Norrtälje är inte med då de än så länge inte har separat insamling av matavfall)

Långsiktig satsning

Kampanjen startar hösten 2016 med en fortsättning i februari 2017. Ambitionen är vidare att den ska fortlöpa till och med år 2020. Syftet med samarbetet är att skapa största möjliga uppmärksamhet främst bland barnfamiljer och unga vuxna kring utsortering av matavfall. Och att få fler hushåll i alla kommuner att sortera ut sitt matavfall.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår