Kommuninvånarna bra på att sortera ut farligt avfall - men nollvision svår att nå

De allra flesta kommuninvånare i SÖRAB-regionen vet vad farligt avfall och el-avfall är och att det aldrig ska slängas i den vanliga soppåsen. Så svarar hela 99 % (som bor i småhus) respektive 98 % (som bor i flerfamiljshus) i SÖRAB-kommunerna i en nyligen utförd medborgarundersökning. Resultaten från senaste plockanalyserna visar att kopplingen mellan teoretisk kunskap och faktiskt beteende inte alltid håller hela vägen ut.

Inget farligt avfall i rest- eller matavfallet - så lyder SÖRAB-kommunernas gemensamma mål för år 2016. Med målåret kommet, i och för sig inte till ända, kan realiteten ändå börja skönjas. Vårens plockanalyser visar att enbart i SÖRAB-regionen går under ett år i genomsnitt 37 sopbilar med farligt avfall och 197 sopbilar med el-avfall åkt till förbränning istället för att tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

 

Företaget soom utfört plockanalyserna menar ändå att vår region är utmärkande bra på att sortera ut just farligt avfall och el-avfall i jämförelse med övriga Sverige. Vi ser också en positiv utveckling i regionen jämfört med tidigare år.


Årets plockanalyser visar dock att vi har en bit kvar till nollvisionsmålet. Siffrorna, beräknade som ett genomsnitt av SÖRAB-kommunernas plockanalyser, ger följande siffror:

Småhus: Farligt avfall i brännbart avfall 0,04 %

Småhus: Elavfall i brännbart avfall 0,29 %

Flerfamiljshus: Farligt avfall i brännbart avfall 0,06 %

Flerfamiljshus: Elavfall i brännbart avfall 0,24 %

Det ser ju inte så mycket ut, men betänker man att vi är nästan en halv miljon invånare i SÖRAB-kommunerna, som alstrar tusentals ton med sopor på ett år, så blir det ändå en betydande del. Mer analys och djupare rapportering utifrån plockanalyserna kommer publiceras efter sommaren.

Alla kommuner har många olika system och alternativ för insamling av el-avfall och farligt avfall. Den nyligen utförda medborgarundersökningen visar att 77 % av hushållen i flerbostadshus och respektive 65 % av hushållen i flerfamiljshus är nöjda eller mycket nöjda med de insamlingssystem som finns till buds. På SÖRABs alla återvinningscentraler och den Mobila ÅVCn tar vi självklart emot allt farligt avfall och el-avfall. Flera kommuner har insamlingsskåp utställda på strategiska platser eller erbjuder annan insamling av denna typ av avfall. Titta på din kommuns hemsida vad som gäller där du bor.

Upphittat farligt avfall och el-avfall i soppåsarna. Dessa saker hör inte hemma där utan ska lämnas in på en ÅVC eller annat insamlingsalternativ som din kommun erbjuder.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår