Plats för avfall viktigt i växande region

Ett av målen i den gemensamma avfallsplanen är att avfallshanteringen ska ha sin givna plats i planarbetet vid ny- och ombyggnation. För att säkerställa att kraven avseende utrymme och funktion blir tillgodosedda krävs god framförhållning. Planeringen ska syfta till att erbjuda goda möjligheter till källsortering, där kraven på tillgänglighet och god arbetsmiljö uppfylls. För att målet ska uppnås krävs god samverkan mellan olika delar av kommunens stadsplanerande funktioner.

För att lyfta frågorna om avfallshanteringen i vår växande region bjöd därför SÖRAB in till ett seminarium med tema ”Plats för avfall” den 14 april. Medverkande var planerare, exploateringsingenjörer, bygglovshandläggare och trafikplanerare.

Under temadagen fick deltagarna ta del av erfarenheterna från tre olika föredragshållare – alla med olika infallsvinklar, men med smart avfallshantering som den röda tråden.  Bo Hallqvist från Stockholm Stad var på plats och berättade om det spännande arbetet och planeringen med den hållbara stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Johan Lausing, vd för SÖRAB, höll ett inspirerande anförande om arbetet med att omvandla återvinningscentralen till returpark – en plats där besökarna inte bara har lätt att göra rätt, utan där det dessutom är kul att göra rätt! Tredje och siste man i talarstolen var Erik Herngren från Kairos Future. Erik berättade engagerat om aktuell forskning och spännande trender som kan påverka samhällsbyggnad och avfallshantering i framtiden.


Dagen avslutades med en workshop där deltagarna fick bygga en stadsdel med inspiration från dagens föreläsare. Engagemanget var stort och de olika stadsdelarna fylldes snart med en uppsjö av alternativ avfallshantering; förpackningar sorterades vid tunnelbanan, vilket gav pant, som sedan användes för att fylla på SL-kort, och istället för sopbilar fanns drönare och sophästar som hämtade avfallet etc.

Uppslutningen på seminariet var mycket god. Där fanns planerare, exploateringsingenjörer, bygglovshandläggare och trafikplanerare från näst intill samtliga av SÖRABs ägarkommuner. Deltagarna var överlag mycket positiva och uttryckte bland annat sin uppskattning över att fokus lagts på möjligheter och inte svårigheter med att integrera avfallsfrågorna i stadsplaneringen. Dessutom uppskattades dagen som ett forum där företrädare för olika yrkesroller från olika kommuner gavs möjlighet att diskutera de gemensamma frågeställningarna om avfallshantering.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår