Nyhetsbrev juni 2017

Miljöministerns budskap om insamlingsansvaret

Vi går fortfarande och väntar på hur det ska bli med framförallt förpackningarna framöver. Kommer kommunerna få insamlingsansvaret? Förväntningarna var stora på miljöminister Karolina Skogs framförande under Avfall Sveriges årsmöte i Örebro i slutet av maj. Och även om hon inte gav något konkret besked så var hon ändå tydlig med att hon ska göra allt hon kan för att frågan ska lösas under den nuvarande mandatperioden. 
Läs mer »

22 punkter för en bättre resurshushållning som kombinerar en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning

Miljöminister Karolina Skog tog i december i fjol initiativ till en översyn av reglerna för avfall och återvinning. Det handlar i första hand om att få en annan och bättre ordning när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och returpapper. Andra frågor som lyfts fram är större valfrihet för verksamheternas avfall samt bättre utsortering av matavfall och textil.
Läs mer »

Mobil ÅVC lockar fram farligt avfall

Under 2016 lämnades nästan 150 ton avfall till SÖRABs mobila återvinningscentral. Av dessa var 27 225 kg farligt avfall och el-avfall. Det är ungefär lika mycket som 20 stycken normalstora personbilar väger. Många kilon som skulle ha kunnat göra skada om de hamnat i soppåsen.
Läs mer »

Stockholms kommuner gör en kraftsamling för miljön

Stockholms kommuner samlade tillsammans in nästan 52 000 ton matavfall under 2016.  Det är 12 procent mer än året innan. Det är dock endast cirka 20 procent av den totala mängden matavfall som finns i Stockholms län. Det nationella målet som ska vara uppnått nästa år är 50 procent insamlat, dvs mer än dubbelt så mycket. En undersökning som avfallsbolaget SÖRAB gjort visar att stockholmarna sätter praktiska faktorer framför miljömål när det gäller att källsortera.
Läs mer »

Med sikte mot 2032 – ny gemensam avfallsplan för regionen

Samtliga SÖRAB-kommuner har nu tagit beslut om att även i fortsättningen ha en gemensam avfallsplan och arbetet med framtagande av avfallsplan för 2021-2032 har påbörjats.
Läs mer »

Ny lag ska minska mängden plastpåsar

Den första juni trädde en ny lag i kraft som ska minska antalet plastpåsar i butiker i Sverige. Nu måste affärerna informera sina kunder om den skadliga påverkan plastbärkassarna har på miljön. Anledningen är ett EU-direktiv som Naturvårdsverket arbetat fram till ett lagförslag.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår