Med sikte mot 2032 – ny gemensam avfallsplan för regionen

Samtliga SÖRAB-kommuner har nu tagit beslut om att även i fortsättningen ha en gemensam avfallsplan och arbetet med framtagande av avfallsplan för 2021-2032 har påbörjats.

 

Sedan 2009 har SÖRAB-kommunerna en gemensam avfallsplan som sträcker sig till 2020. Redan nu börjar arbetet med att gemensamt ta fram ny avfallsplan för perioden 2021-2032.

 

Avfallsplanen är hela kommunens styrdokument, vilket kräver en bred förankring. Därför arbetar SÖRAB och projektgruppen för avfallsplan 2021-2032 med att engagera alla berörda delar av kommunen. 1:a juni i år tog arbetet fart genom att målsättningar och arbetssätt i och med framtagande av den nya avfallsplanen sågs över och utvecklas. Detta arbete görs tillsammans med tjänstepersoner från avfall, tillsyn, nedskräpning och fysisk planering från samtliga kommuner.

 

Under 2019 planeras även medborgarsamtal och lokala fokusgrupper i samtliga kommuner. Fokusgrupperna kommer involvera tjänstepersoner, verksamheter, lokala intressegrupper och politiker.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår