Externa rapporter

Boa-projektet

SÖRAB och Käppalaförbundet har tillsammans genomfört ett projekt för att titta närmare på förutsättningarna för ökat omhändertagande av matavfall och större produktion av biogas. Projektet har genomförts med stöd av Landstinget Stockholms läns miljöanslag.
För utvärderingen har använts en multikriterieanalys där man har vägt samman t ex miljöaspekter med ekonomi och människors acceptans.
För mer information om projektet och för att läsa rapporterna följ nedanstående länk.
http://www.sorab.se/index.asp?id=6&id2=12&page=miljo_projekt

Riskklassning av nedlagda deponier

I avfallsplanen finns ett delmål som säger att "Nedlagda deponier ska inte vara någon risk för människors hälsa och miljön". För att uppnå detta mål finns ett delmål som säger att det år 2012 ska finnas en strategi för hur nedlagda daponier ska prioriteras och hanteras.
Ett första steg i riktning mot att uppnå målet har varit att riskklassa alla nedlagda deponier. För att klassa deponierna har en MIFO fas 1 genomförts för alla identifierade objekten. De aspekter som bedöms och vägs in i riskklassen är föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och områdets känslighet och skyddsvärde.

Rapport "Riskklassning av nedlagda deponier", 2011-02-02 >>
Bilaga 1 Kommunvis sammanställning >>

Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall

Att införa ett källsorteringssystem för matavfall kräver mycket kunskap och tid. För att hjälpa kommuner och verksamheter att komma igång med insamling av källsorterat matavafll har Waste Refinery och Avfall Sverige mfl finansierat denna studie för att inspirera ochhöja kunskapen hos kommuner och politiker. Rapporten vänder sig till de kommuner och politiker som vill veta mer om olika insamlingssystem, vad man ska tänka på vid införandet och hur andra kommuner gjort vid införandet av matavfallsinsamling.
Slutrapport_hjalpmedel_insamling_WR39_2011.pdf

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår