Nollmätningar 2009


Under 2009 har ett antal undersökningar gjorts för att ta fram värden till ett nolläge. Dessa mätningar kommer att göras igen med jämna mellanrum ända fram till 2020. Värdena kommer sedan att användas för att bedöma om vi nått målen eller inte.


Besöksintervjuer med besökande på samtliga återvinningscentraler

Sjuhundrafemtio personliga intervjuer har genomförts bland besökare på de fem återvinningscentralerna Hagby, Stockby, Kvarnkullen, Smedby och Görväln. Det övergripande syftet med mätningen är att kartlägga hur besökarna upplever återvinningscentralerna idag samt att utläsa eventuella förändringar över tiden.
Besöksintervjuer ÅVC 09.pdf

Telefonintervjuer med 1350 invånare i SÖRAB kommunerna

För att kvantifiera ett antal frågeområden som är kopplade till sex olika delmål har 1350 telefonintervjuer gjorts uppdelat på 675 hushåll i småhus och 675 hushåll i flerbostadshus inom SÖRAB:s nio kommuner.

Nollmätning Avfallshantering 2009-10.pdf

Plockanalys av hushållsavfall samt en container grovavfall

Plockanalyser av avfall från flerbostadshus respektive småhus i alla SÖRAB-kommuner har genomförts under hösten 2009. Sammanlagt har 9 ton kärl-och säckavfall analyserats, i satser om cirka 500 kg.

Rapport plockanalyser Sörab 2009 rev _2_inkl_bil1.pdf
Bilaga 4 Resultat alla kommuner (2).pdf

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår