Uppföljningar 2011/12

Intervjuer med besökande på återvinningscentraler

Sjuhundrafemtio personliga intervjuer har genomförts bland besökare på de fem återvinningscentralerna Hagby, Stockby, Kvarnkullen, Smedby och Görväln. Det övergripande syftet med mätningen är att kartlägga hur besökarna upplever återvinningscentralerna idag samt att utläsa eventuella förändringar över tiden.
Besöksintervjuer ÅVC 11.pdf

Telefonintervjuer med 1350 invånare i SÖRAB kommunerna

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen - eftermätning/kvantitativ studie för SÖRAB:s räkning via 1.350 telefonintervjuer. Denna eftermätning är en uppföljning för att kontrollera i vilken utsträckning de sex olika delmålen har uppnåtts, samma frågor som i den föregående undersökningen (nollmätningen 2009). 1.350 telefonintervjuer totalt uppdelat på 675 hushåll som bor i småhus och 675 hushåll i flerbostadshus inom SÖRABs nio ägarkommuner.
Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen_mars2012.pdf

Plockanalys av hushållsavfall 2012

Plockanalyser av avfall från flerbostadshus respektive småhus i alla SÖRAB-kommuner har genomförts under våren 2012. Sammanlagt har 9 ton kärl-och säckavfall analyserats, i satser om cirka 500 kg
Rapport plockanalys 2012
Resultat alla kommuner 2012

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår