Uppföljningar 2016/17

Telefonintervjuer med 1350 invånare i SÖRAB kommunerna

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen - eftermätning/kvantitativ studie för SÖRAB:s räkning via 1.350 telefonintervjuer. Denna eftermätning är en uppföljning för att kontrollera i vilken utsträckning de delmålen i avfallsplanen har uppnåtts. 1.350 telefonintervjuer totalt uppdelat på 675 hushåll som bor i småhus och 675 hushåll i flerbostadshus inom SÖRABs nio ägarkommuner. 

 

2016 Rapport metodstudie

 

Plockanalys av hushållsavfall 2016

Plockanalyser av avfall från flerbostadshus respektive småhus i alla SÖRAB-kommuner har genomförts under våren 2016. Sammanlagt har 9 ton kärl-och säckavfall analyserats, i satser om cirka 500 kg.

 

Rapport_SÖRAB 2016

Rapport_Bilaga 3 och 4

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår