Uppföljningar 2018

Telefonintervjuer med 1350 invånare i SÖRAB kommunerna

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen - eftermätning/kvantitativ studie för SÖRAB:s räkning via 1.350 telefonintervjuer. Denna eftermätning är en uppföljning för att kontrollera i vilken utsträckning de delmålen i avfallsplanen har uppnåtts. Totalt har 1350 intervjuer genomförts, 150 i respektive deltagande kommun och för varje kommun har 75 intervjuer genomförts per boendeform (småhus respektive flerbostadshus), inom SÖRABs nio ägarkommuner. 

 

rapport_sorab_181012_slutlig_webb.pdf

 

Plockanalys av hushållsavfall 2018

Plockanalyser av avfall från flerbostadshus respektive småhus i alla SÖRAB-kommuner har genomförts under våren 2016. Sammanlagt har 9 ton kärl-och säckavfall analyserats, i satser om cirka 500 kg.

 

Enkat_resultat_20180521.pdf

rapport_sorab_181012_kommuntabeller.pdf

https://issuu.com/sorabinfo/docs/plockanalys_2018_sidor_webb

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår